(Click vào để xem ảnh lớn)
  • Bồn LPG /NH3 loại 50 tấn Model : PTG-50/18, Áp suất làm việc : 1.8Mpa.
  • Bồn LPG /NH3 loại 50 tấn Model : PTG-50/18, Áp suất làm việc : 1.8Mpa.

Bồn LPG /NH3 loại 50 tấn Model : PTG-50/18, Áp suất làm việc : 1.8Mpa.

Liên hệ chúng tôi

Sản phẩm này đang được chúng tôi cập nhật thông tin:

Số lượng

Hãy gọi 0973.309.488
Thông tin chi tiết
Thông tin đang cập nhật!

Sản phẩm gợi ý

Bồn LPG 10 tấn LPG 10T250D, V: 21,15m3, WP1.8Mpa, kiểu nằm

Bồn LPG 10 tấn LPG 10T250D, V: 21,15m3, WP1.8Mpa, kiểu nằm

Liên hệ chúng tôi

Sản phẩm này đang được chúng tôi cập nhật thông tin:

Mua ngay
Bồn LPG 3 tấn LPG 3T190D, V: 7,51m3, WP1.8Mpa, kiểu đứng

Bồn LPG 3 tấn LPG 3T190D, V: 7,51m3, WP1.8Mpa, kiểu đứng

Liên hệ chúng tôi

Sản phẩm này đang được chúng tôi cập nhật thông tin:

Mua ngay
Bồn LPG 40 tấn LPG 40T300D, V: 83,25m3, WP1.8Mpa, kiểu nằm

Bồn LPG 40 tấn LPG 40T300D, V: 83,25m3, WP1.8Mpa, kiểu nằm

Liên hệ chúng tôi

Sản phẩm này đang được chúng tôi cập nhật thông tin:

Mua ngay
Bồn LPG 30 tấn LPG 30T280D, V: 60,18m3, WP1.8Mpa, kiểu nằm

Bồn LPG 30 tấn LPG 30T280D, V: 60,18m3, WP1.8Mpa, kiểu nằm

Liên hệ chúng tôi

Sản phẩm này đang được chúng tôi cập nhật thông tin:

Mua ngay
Bồn LPG 25 tấn LPG 25T250D, V: 52,33m3, WP1.8Mpa, kiểu nằm

Bồn LPG 25 tấn LPG 25T250D, V: 52,33m3, WP1.8Mpa, kiểu nằm

Liên hệ chúng tôi

Sản phẩm này đang được chúng tôi cập nhật thông tin:

Mua ngay
Bồn LPG 20 tấn LPG 20T240D, V: 41,41m3, WP1.8Mpa, kiểu nằm

Bồn LPG 20 tấn LPG 20T240D, V: 41,41m3, WP1.8Mpa, kiểu nằm

Liên hệ chúng tôi

Sản phẩm này đang được chúng tôi cập nhật thông tin:

Mua ngay
Bồn LPG 15 tấn LPG 15T240D, V: 30,37m3, WP1.8Mpa, kiểu nằm

Bồn LPG 15 tấn LPG 15T240D, V: 30,37m3, WP1.8Mpa, kiểu nằm

Liên hệ chúng tôi

Sản phẩm này đang được chúng tôi cập nhật thông tin:

Mua ngay
Bồn LPG 10 tấn LPG 10T220D, V: 21,6m3, WP1.8Mpa, kiểu nằm

Bồn LPG 10 tấn LPG 10T220D, V: 21,6m3, WP1.8Mpa, kiểu nằm

Liên hệ chúng tôi

Sản phẩm này đang được chúng tôi cập nhật thông tin:

Mua ngay
Bồn LPG 5 tấn LPG 5T180D, V: 11,64m3, WP1.8Mpa, kiểu nằm

Bồn LPG 5 tấn LPG 5T180D, V: 11,64m3, WP1.8Mpa, kiểu nằm

Liên hệ chúng tôi

Sản phẩm này đang được chúng tôi cập nhật thông tin:

Mua ngay
Bồn LPG 3 tấn LPG 3T175D, V: 7,44m3, WP1.8Mpa, Kiểu đứng

Bồn LPG 3 tấn LPG 3T175D, V: 7,44m3, WP1.8Mpa, Kiểu đứng

Liên hệ chúng tôi

Sản phẩm chúng tôi đang cập nhật thông tin:

Mua ngay