Bồn chứa khí CO2 lỏng.

Bồn 50m3 (2.16Mpa) chứa CO2 lỏng, Kiểu nằm

Bồn 50m3 (2.16Mpa) chứa CO2 lỏng, Kiểu nằm

Liên hệ chúng tôi

Tên SP :  Bồn chứa CO2 lỏng, 50m3 2.16Mpa, Kiểu nằm Mã số sản phẩm: PT3-206 Model : LCO2-50/2.16 Tình trạng :Liên hệ đặt hàng Kiểu dáng/ Posture : Nằm ngang Nguồn gốc – Origin : China Kích thước : Size(ODxL): (ODxL): (DxL) 3200x10540mm Trọng lượng / Weight: ~26.200kg  Bảo hành/Warranty : 2 năm /2 years

Mua ngay
Bồn 30m3 (2.16Mpa) chứa CO2 lỏng, Kiểu nằm

Bồn 30m3 (2.16Mpa) chứa CO2 lỏng, Kiểu nằm

Liên hệ chúng tôi

Tên SP :  Bồn chứa CO2 lỏng, 30m3 2.16Mpa, Kiểu nằm Mã số sản phẩm: PT3-205 Model : LCO2-30/2.16 Tình trạng :Liên hệ đặt hàng Kiểu dáng/ Posture : Thẳng đứng / Vertical type Nguồn gốc – Origin : China Kích thước : Size(ODxL): (ODxL): (DxL) 2900x8450mm Trọng lượng / Weight: ~17,767kg  Bảo hành/Warranty : 2 năm /2 years

Mua ngay
Bồn 20m3 (2.16Mpa) chứa CO2 lỏng, kiểu nằm

Bồn 20m3 (2.16Mpa) chứa CO2 lỏng, kiểu nằm

Liên hệ chúng tôi

Tên SP :  Bồn chứa CO2 lỏng, 20m3 2.16Mpa, Kiểu nằm Mã số sản phẩm: PT3-204 Model : LCO2-20/2.16 Tình trạng :Liên hệ đặt hàng Kiểu dáng/ Posture : Thẳng đứng / Vertical type Nguồn gốc – Origin : China Kích thước : Size(ODxL): (ODxL): (DxL) 2500x7968mm Trọng lượng / Weight: ~11,561kg  Bảo hành/Warranty : 2 năm /2 years

Mua ngay
Bồn 15m3 (2.16Mpa) chứa CO2 lỏng, kiểu đứng

Bồn 15m3 (2.16Mpa) chứa CO2 lỏng, kiểu đứng

Liên hệ chúng tôi

Tên SP :  Bồn chứa CO2 lỏng, 15m3 2.16Mpa, Kiểu đứng Mã số sản phẩm: PT3-203 Model : LCO2-15/2.16 Tình trạng :Liên hệ đặt hàng Kiểu dáng/ Posture : Thẳng đứng / Vertical type Nguồn gốc – Origin : China Kích thước : Size(ODxL): (ODxL): (DxL)2500x6912mm Trọng lượng / Weight: ~8,180kg  Bảo hành/Warranty : 2 năm /2 years

Mua ngay
Bồn 10m3 (2.16Mpa) chứa CO2 lỏng, kiểu đứng

Bồn 10m3 (2.16Mpa) chứa CO2 lỏng, kiểu đứng

Liên hệ chúng tôi

Tên SP :  Bồn chứa CO2 lỏng, 10m3 2.16Mpa, Kiểu đứng Mã số sản phẩm: PT3-202 Model : LCO2-10/2.16 Tình trạng :Liên hệ đặt hàng Kiểu dáng/ Posture : Thẳng đứng / Vertical type Nguồn gốc – Origin : China Kích thước : Size(ODxL): (ODxL): (DxL) 2100x7170mm Trọng lượng / Weight: ~6,968kg  Bảo hành/Warranty : 2 năm /2 years

Mua ngay
Bồn 5m3 (2.16Mpa) chứa CO2 lỏng, kiểu đứng

Bồn 5m3 (2.16Mpa) chứa CO2 lỏng, kiểu đứng

Liên hệ chúng tôi

Tên SP :  Bồn chứa CO2 lỏng, 5m3 2.16Mpa, Kiểu đứng Mã số sản phẩm: PT3-201 Model : LCO2-5/2.16 Tình trạng :Liên hệ đặt hàng Kiểu dáng/ Posture : Thẳng đứng / Vertical type Nguồn gốc – Origin : China Kích thước : Size(ODxL): (ODxL): (DxL)2000x5130mm Trọng lượng / Weight: ~4,450kg  Bảo hành/Warranty : 2 năm /2 years

Mua ngay