Bồn, bình, chai khí công nghiệp

Bồn 50m3 (2.16Mpa) chứa CO2 lỏng, Kiểu nằm

Bồn 50m3 (2.16Mpa) chứa CO2 lỏng, Kiểu nằm

Liên hệ chúng tôi

Tên SP :  Bồn chứa CO2 lỏng, 50m3 2.16Mpa, Kiểu nằm Mã số sản phẩm: PT3-206 Model : LCO2-50/2.16 Tình trạng :Liên hệ đặt hàng Kiểu dáng/ Posture : Nằm ngang Nguồn gốc – Origin : China Kích thước : Size(ODxL): (ODxL): (DxL) 3200x10540mm Trọng lượng / Weight: ~26.200kg  Bảo hành/Warranty : 2 năm /2 years

Mua ngay
Bồn 30m3 (2.16Mpa) chứa CO2 lỏng, Kiểu nằm

Bồn 30m3 (2.16Mpa) chứa CO2 lỏng, Kiểu nằm

Liên hệ chúng tôi

Tên SP :  Bồn chứa CO2 lỏng, 30m3 2.16Mpa, Kiểu nằm Mã số sản phẩm: PT3-205 Model : LCO2-30/2.16 Tình trạng :Liên hệ đặt hàng Kiểu dáng/ Posture : Thẳng đứng / Vertical type Nguồn gốc – Origin : China Kích thước : Size(ODxL): (ODxL): (DxL) 2900x8450mm Trọng lượng / Weight: ~17,767kg  Bảo hành/Warranty : 2 năm /2 years

Mua ngay
Bồn 20m3 (2.16Mpa) chứa CO2 lỏng, kiểu nằm

Bồn 20m3 (2.16Mpa) chứa CO2 lỏng, kiểu nằm

Liên hệ chúng tôi

Tên SP :  Bồn chứa CO2 lỏng, 20m3 2.16Mpa, Kiểu nằm Mã số sản phẩm: PT3-204 Model : LCO2-20/2.16 Tình trạng :Liên hệ đặt hàng Kiểu dáng/ Posture : Thẳng đứng / Vertical type Nguồn gốc – Origin : China Kích thước : Size(ODxL): (ODxL): (DxL) 2500x7968mm Trọng lượng / Weight: ~11,561kg  Bảo hành/Warranty : 2 năm /2 years

Mua ngay
Bồn 15m3 (2.16Mpa) chứa CO2 lỏng, kiểu đứng

Bồn 15m3 (2.16Mpa) chứa CO2 lỏng, kiểu đứng

Liên hệ chúng tôi

Tên SP :  Bồn chứa CO2 lỏng, 15m3 2.16Mpa, Kiểu đứng Mã số sản phẩm: PT3-203 Model : LCO2-15/2.16 Tình trạng :Liên hệ đặt hàng Kiểu dáng/ Posture : Thẳng đứng / Vertical type Nguồn gốc – Origin : China Kích thước : Size(ODxL): (ODxL): (DxL)2500x6912mm Trọng lượng / Weight: ~8,180kg  Bảo hành/Warranty : 2 năm /2 years

Mua ngay
Bồn 10m3 (2.16Mpa) chứa CO2 lỏng, kiểu đứng

Bồn 10m3 (2.16Mpa) chứa CO2 lỏng, kiểu đứng

Liên hệ chúng tôi

Tên SP :  Bồn chứa CO2 lỏng, 10m3 2.16Mpa, Kiểu đứng Mã số sản phẩm: PT3-202 Model : LCO2-10/2.16 Tình trạng :Liên hệ đặt hàng Kiểu dáng/ Posture : Thẳng đứng / Vertical type Nguồn gốc – Origin : China Kích thước : Size(ODxL): (ODxL): (DxL) 2100x7170mm Trọng lượng / Weight: ~6,968kg  Bảo hành/Warranty : 2 năm /2 years

Mua ngay
Bồn 5m3 (2.16Mpa) chứa CO2 lỏng, kiểu đứng

Bồn 5m3 (2.16Mpa) chứa CO2 lỏng, kiểu đứng

Liên hệ chúng tôi

Tên SP :  Bồn chứa CO2 lỏng, 5m3 2.16Mpa, Kiểu đứng Mã số sản phẩm: PT3-201 Model : LCO2-5/2.16 Tình trạng :Liên hệ đặt hàng Kiểu dáng/ Posture : Thẳng đứng / Vertical type Nguồn gốc – Origin : China Kích thước : Size(ODxL): (ODxL): (DxL)2000x5130mm Trọng lượng / Weight: ~4,450kg  Bảo hành/Warranty : 2 năm /2 years

Mua ngay
Bồn 30m3(1.6Mpa) chứa Nito lỏng, Kiểu đứng

Bồn 30m3(1.6Mpa) chứa Nito lỏng, Kiểu đứng

Liên hệ chúng tôi

Miền Bắc : (Mr) Trần Công Ánh : Cell Phone : 0904-047-338 Email : anh.tc@phutaigas.vn Miền Nam : (Mr) Trần Quý Vương : Cell Phone : 0898-348-555  Email : vuong.tq@phutaigas.vn THÔNG TIN CHUNG Tên sản phẩm : Cryogenic stogage tank, LOX/LN2/LAR, V=30m3, WP 1.6Mpa, Vertical type Cryogenic stogage tank, LOX/LN2/LAR, V=30m3, WP 1.6Mpa, Vertical type Mã số sản phẩm: PT3-107 Model : CFL- 30/1.6 Tình trạng :Liên hệ đặt hàng Kiểu dáng/ Posture : Thẳng đứng / Vertical type Nguồn gốc – Origin : China Kích thước : Size(ODxL): (ODxL): (DxL)2700x ~10,310mm Trọng lượng / Weight: ~14,640kg  Bảo hành/Warranty : 2 năm /2 years

Mua ngay
Bồn 25m3(1.6Mpa) chứa Nito lỏng, Kiểu đứng

Bồn 25m3(1.6Mpa) chứa Nito lỏng, Kiểu đứng

Liên hệ chúng tôi

Miền Bắc : (Mr) Trần Công Ánh : Cell Phone : 0904-047-338 Email : anh.tc@phutaigas.vn Miền Nam : (Mr) Trần Quý Vương : Cell Phone : 0898-348-555  Email : vuong.tq@phutaigas.vn THÔNG TIN CHUNG Tên sản phẩm : Cryogenic stogage tank, LOX/LN2/LAR, V=25m3, WP 1.6Mpa, Vertical type Cryogenic stogage tank, LOX/LN2/LAR, V=25m3, WP 1.6Mpa, Vertical type Mã số sản phẩm: PT3-106 Model : CFL- 25/1.6 Tình trạng :Liên hệ đặt hàng Kiểu dáng/ Posture : Thẳng đứng / Vertical type Nguồn gốc – Origin : China Kích thước : Size(ODxL): (ODxL): (DxL)2700x ~8980mm Trọng lượng / Weight: ~13,500kg  Bảo hành/Warranty : 2 năm /2 years

Mua ngay
Bồn 20m3(1.6Mpa) chứa Nito lỏng, Kiểu đứng

Bồn 20m3(1.6Mpa) chứa Nito lỏng, Kiểu đứng

Liên hệ chúng tôi

Miền Bắc : (Mr) Trần Công Ánh : Cell Phone : 0904-047-338 Email : anh.tc@phutaigas.vn Miền Nam : (Mr) Trần Quý Vương : Cell Phone : 0898-348-555  Email : vuong.tq@phutaigas.vn THÔNG TIN CHUNG Tên sản phẩm : Cryogenic stogage tank, LOX/LN2/LAR, V=20m3, WP 1.6Mpa, Vertical type Cryogenic stogage tank, LOX/LN2/LAR, V=20m3, WP 1.6Mpa, Vertical type Mã số sản phẩm: PT3-105 Model : CFL- 20/1.6 Tình trạng :Liên hệ đặt hàng Kiểu dáng/ Posture : Thẳng đứng / Vertical type Nguồn gốc – Origin : China Kích thước : Size(ODxL): (ODxL): (DxL)2400x ~9371mm Trọng lượng / Weight: ~10,744kg  Bảo hành/Warranty : 2 năm /2 years

Mua ngay
Bồn 15m3, WP1.6Mpa, chứa Nito lỏng,kiểu đứng

Bồn 15m3, WP1.6Mpa, chứa Nito lỏng,kiểu đứng

Liên hệ chúng tôi

Miền Bắc : (Mr) Trần Công Ánh : Cell Phone : 0904-047-338 Email : anh.tc@phutaigas.vn Miền Nam : (Mr) Trần Quý Vương : Cell Phone : 0898-348-555  Email : vuong.tq@phutaigas.vn THÔNG TIN CHUNG Tên sản phẩm : Cryogenic stogage tank, LOX/LN2/LAR, V=15m3, WP 1.6Mpa, Vertical type Cryogenic stogage tank, LOX/LN2/LAR, V=15m3, WP 1.6Mpa, Vertical type Mã số sản phẩm: PT3-104 Model : CFL- 15/1.6 Tình trạng :Liên hệ đặt hàng Kiểu dáng/ Posture : Thẳng đứng / Vertical type Nguồn gốc – Origin : China Kích thước : Size(ODxL): (ODxL): (DxL)2400x ~7552mm Trọng lượng / Weight: ~8,060kg  Bảo hành/Warranty : 2 năm /2 years

Mua ngay
Bồn 10m3, WP1.6Mpa, chứa Nito lỏng,kiểu đứng

Bồn 10m3, WP1.6Mpa, chứa Nito lỏng,kiểu đứng

Liên hệ chúng tôi

Miền Bắc : (Mr) Trần Công Ánh : Cell Phone : 0904-047-338 Email : anh.tc@phutaigas.vn Miền Nam : (Mr) Trần Quý Vương : Cell Phone : 0898-348-555  Email : vuong.tq@phutaigas.vn THÔNG TIN CHUNG Tên sản phẩm : Bồn chứa khí Oxy/Nito/Argon lỏng chịu lạnh V=10m3, WP:1.6Mpa, Kiểu đứng  Cryogenic tank, LOX/LN2/LAR, V=10m3, WP 1.6Mpa, Vertical type Mã số sản phẩm: PT3-103 Model : CFL- 10/1.6 Tình trạng :Liên hệ đặt hàng Kiểu dáng/ Posture : Thẳng đứng / Vertical type Nguồn gốc – Origin : China Kích thước : Size(ODxL): (ODxL): (DxL)2000 x 8795 mm Trọng lượng / Weight: ~ 6,787kg  Bảo hành/Warranty : 2 năm /2 years

Mua ngay
Bồn 5m3, WP1.6Mpa, chứa Nito lỏng,kiểu đứng

Bồn 5m3, WP1.6Mpa, chứa Nito lỏng,kiểu đứng

Liên hệ chúng tôi

Miền Bắc : (Mr) Trần Công Ánh : Cell Phone : 0904-047-338 Email : anh.tc@phutaigas.vn Miền Nam : (Mr) Trần Quý Vương : Cell Phone : 0898-348-555  Email : vuong.tq@phutaigas.vn THÔNG TIN CHUNG Tên sản phẩm : Bồn chứa khí Oxy/Nito/Argon lỏng chịu lạnh V=5m3, WP:1.6Mpa, Kiểu đứng Cryogenic stogage tank, LOX/LN2/LAR, V=5m3, WP 1.6Mpa, Vertical type Mã số sản phẩm: PT3-102 Model : CFL- 5/1.6 Tình trạng :Liên hệ đặt hàng Kiểu dáng/ Posture : Thẳng đứng / Vertical type Nguồn gốc – Origin : China Kích thước : Size(ODxL): (DxL)2000 x 5130 mm Trọng lượng / Weight: ~ 3,945 kg  Bảo hành/Warranty : 2 năm /2 years

Mua ngay
Bồn 3m3, WP1.6Mpa, chứa Nito lỏng,kiểu đứng

Bồn 3m3, WP1.6Mpa, chứa Nito lỏng,kiểu đứng

Liên hệ chúng tôi

Miền Bắc : (Mr) Trần Công Ánh : Cell Phone : 0904-047-338 Email : anh.tc@phutaigas.vn Miền Nam : (Mr) Trần Quý Vương : Cell Phone : 0898-348-555  Email : vuong.tq@phutaigas.vn THÔNG TIN CHUNG Tên sản phẩm : Bồn chứa O2/N2/Ar lỏng, 3m3 1.6Mpa mới 100%, Kiểu đứng Cryogenic stogage tank, LOX/LN2/LAR, V=3m3 (3000L) WP 1.6Mpa, Vertical type. Mã số sản phẩm: PT3-101 Model : CFL- 3/1.6 Tình trạng :Liên hệ đặt hàng Kiểu dáng/ Posture : Thẳng đứng / Vertical type Nguồn gốc – Origin : China Kích thước / size : Size(ODxL): 2000x 3830mm Trọng lượng / Weight: ~ 3,030kg Bảo hành/Warranty : 2 năm /2 years

Mua ngay
Bình YDS-15, thể tích 15 lít dùng khí nito lỏng

Bình YDS-15, thể tích 15 lít dùng khí nito lỏng

Liên hệ chúng tôi

Office: Ms Nguyễn Hiền Trang: Phone 0225 3580 358 Email: info@phutaigas.vn Miền Bắc: (Ms) Trần Phương Thúy: Mobil phone : 0906 172 339 Email: thuy.tp@phutaigas.vn Miền Nam: (Mr) Trần Quý Vương: Mobil phone: 0898 348 555  Email: vuong.tq@phutaigas.vn. THÔNG TIN CHUNG : Mã số sản phẩm (SKU) : PTG3-1602 Code / Model: YDS-15 Tình trạng : Đặt hàng/ Sẵn có (xin vui lòng liên hệ với chúng tôi) Giao nhận : Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi Thời gian bảo hành: 6 tháng Đóng gói: theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất. Phụ kiện: Số gáo đựng mẫu: 6 cái

Mua ngay
Bình YDS-10, thể tích 10 lít dùng khí nito lỏng

Bình YDS-10, thể tích 10 lít dùng khí nito lỏng

Liên hệ chúng tôi

Office : Ms Nguyễn Hiền Trang : Phone 0225 3580 358 Email : info@phutaigas.vn Miền Bắc : (Ms) Trần Phương Thúy : Mobil phone : 0906 172 339 Email : thuy.tp@phutaigas.vn Miền Nam : (Mr) Trần Quý Vương : Mobil phone : 0898 348 555  Email : vuong.tq@phutaigas.vn. THÔNG TIN CHUNG : Mã số sản phẩm (SKU) : PTG3-1601 Code / Model: YDS-10 Tình trạng : Đặt hàng/ Sẵn có (xin vui lòng liên hệ với chúng tôi) Giao nhận : Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi Thời gian bảo hành : 6 tháng Đóng gói : theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất. Phụ kiện : Số gáo đựng mẫu: 6 cái

Mua ngay
Bình chịu lạnh DPL450-175-2,3 Thể tích 175 lit, Áp suất làm việc max 2,7Mpa.

Bình chịu lạnh DPL450-175-2,3 Thể tích 175 lit, Áp suất làm việc max 2,7Mpa.

Liên hệ chúng tôi

Office : Ms Nguyễn Hiền Trang : Phone 0225 3580 358 Email : info@phutaigas.vn  Miền Bắc : (Ms) Trần Phương Thúy : Mobil phone : 0906 172 339 Email : thuy.tp@phutaigas.vn  Miền Nam : (Mr) Trần Quý Vương : Mobil phone : 0898 348 555  Email : vuong.tq@phutaigas.vn.  THÔNG TIN CHUNG :   Mã số sản phẩm (SKU) : PTG3-1504  Code / Model: DPL450-175-2,3 HP  Tình trạng : Đặt hàng/ Sẵn có (xin vui lòng liên hệ với chúng tôi)  Giao nhận : Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi  Thời gian bảo hành : 12 tháng   Đóng gói : theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất.  Phụ kiện :  

Mua ngay
Bình chịu lạnh XL45 HP V=175 lit, Áp suất làm việc max 2,4Mpa Taylor USA, Made in Malaysia.

Bình chịu lạnh XL45 HP V=175 lit, Áp suất làm việc max 2,4Mpa Taylor USA, Made in Malaysia.

Liên hệ chúng tôi

Office : Ms Nguyễn Hiền Trang : Phone 0225 3580 358 Email : info@phutaigas.vn  Miền Bắc : (Ms) Trần Phương Thúy : Mobil phone : 0906 172 339 Email : thuy.tp@phutaigas.vn  Miền Nam : (Mr) Trần Quý Vương : Mobil phone : 0898 348 555  Email : vuong.tq@phutaigas.vn.  THÔNG TIN CHUNG :   Mã số sản phẩm (SKU) : PTG3-1502  Code / Model: XL-45HP  Tình trạng : Đặt hàng/ Sẵn có (xin vui lòng liên hệ với chúng tôi)  Giao nhận : Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi  Thời gian bảo hành : 12 tháng   Đóng gói : theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất.  Phụ kiện :  

Mua ngay
Bình lỏng chịu lạnh XL45 MP V= 175 lit, Áp suất làm việc 1,6Mpa Taylor USA, Made in Malaysia.

Bình lỏng chịu lạnh XL45 MP V= 175 lit, Áp suất làm việc 1,6Mpa Taylor USA, Made in Malaysia.

Liên hệ chúng tôi

  Office : Ms Nguyễn Hiền Trang : Phone 0225 3580 358 Email : info@phutaigas.vn  Miền Bắc : (Ms) Trần Phương Thúy : Mobil phone : 0906 172 339 Email : thuy.tp@phutaigas.vn  Miền Nam : (Mr) Trần Quý Vương : Mobil phone : 0898 348 555  Email : vuong.tq@phutaigas.vn.  THÔNG TIN CHUNG :   Mã số sản phẩm (SKU) : PTG3-1501  Code / Model: XL-45MP  Tình trạng : Đặt hàng/ Sẵn có (xin vui lòng liên hệ với chúng tôi)  Giao nhận : Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi  Thời gian bảo hành : 12 tháng   Đóng gói : theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất.  Phụ kiện :  

Mua ngay