Bình YDS, YDD, YDZ Nito lỏng

Bình YDS-15, thể tích 15 lít dùng khí nito lỏng

Bình YDS-15, thể tích 15 lít dùng khí nito lỏng

Liên hệ chúng tôi

Office: Ms Nguyễn Hiền Trang: Phone 0225 3580 358 Email: info@phutaigas.vn Miền Bắc: (Ms) Trần Phương Thúy: Mobil phone : 0906 172 339 Email: thuy.tp@phutaigas.vn Miền Nam: (Mr) Trần Quý Vương: Mobil phone: 0898 348 555  Email: vuong.tq@phutaigas.vn. THÔNG TIN CHUNG : Mã số sản phẩm (SKU) : PTG3-1602 Code / Model: YDS-15 Tình trạng : Đặt hàng/ Sẵn có (xin vui lòng liên hệ với chúng tôi) Giao nhận : Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi Thời gian bảo hành: 6 tháng Đóng gói: theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất. Phụ kiện: Số gáo đựng mẫu: 6 cái

Mua ngay
Bình YDS-10, thể tích 10 lít dùng khí nito lỏng

Bình YDS-10, thể tích 10 lít dùng khí nito lỏng

Liên hệ chúng tôi

Office : Ms Nguyễn Hiền Trang : Phone 0225 3580 358 Email : info@phutaigas.vn Miền Bắc : (Ms) Trần Phương Thúy : Mobil phone : 0906 172 339 Email : thuy.tp@phutaigas.vn Miền Nam : (Mr) Trần Quý Vương : Mobil phone : 0898 348 555  Email : vuong.tq@phutaigas.vn. THÔNG TIN CHUNG : Mã số sản phẩm (SKU) : PTG3-1601 Code / Model: YDS-10 Tình trạng : Đặt hàng/ Sẵn có (xin vui lòng liên hệ với chúng tôi) Giao nhận : Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi Thời gian bảo hành : 6 tháng Đóng gói : theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất. Phụ kiện : Số gáo đựng mẫu: 6 cái

Mua ngay