Van lỏng chịu lạnh

Van một chiều chịu lạnh DH-40B

Van một chiều chịu lạnh DH-40B

Liên hệ chúng tôi

Tên sản phẩm : Van một chiều chịu lạnh DH-40B Mã số sản phẩm: PT3-122 Model : DH-40B Tình trạng : Liên hệ đặt hàng Kiểu van / Type: globe valve/ Van cầu Nguồn gốc – Origin : China Kích thước / size : DN25

Mua ngay
Van một chiều chịu lạnh DH-25B

Van một chiều chịu lạnh DH-25B

Liên hệ chúng tôi

Tên sản phẩm : Van một chiều chịu lạnh DH-25B Mã số sản phẩm: PT3-121 Model : DH-25B Tình trạng : Liên hệ đặt hàng Kiểu van / Type: globe valve/ Van cầu Nguồn gốc – Origin : China Kích thước / size : DN25

Mua ngay
Van 3 ngả chịu lạnh DJS-25A1

Van 3 ngả chịu lạnh DJS-25A1

Liên hệ chúng tôi

Tên sản phẩm : Van 3 ngả chịu lạnh DJS-25A1 Mã số sản phẩm: PT3-120 Model : DJS-25A1 Tình trạng : Liên hệ đặt hàng Kiểu van / Type: Globe valve/ Van cầu Nguồn gốc – Origin : China Kích thước / size : DN25

Mua ngay
Van 3 ngả chịu lạnh DJS-25A

Van 3 ngả chịu lạnh DJS-25A

Liên hệ chúng tôi

Tên sản phẩm : Van 3 ngả chịu lạnh DJS-25A Mã số sản phẩm: PT3-119 Model : DJS-25A Tình trạng : Liên hệ đặt hàng Kiểu van / Type: Globe valve/ Van cầu Nguồn gốc – Origin : China Kích thước / size : DN25

Mua ngay
Van vuông góc chịu lạnh DJZ-40A

Van vuông góc chịu lạnh DJZ-40A

Liên hệ chúng tôi

Tên sản phẩm : Van vuông góc chịu lạnh DJZ-40A DJZ-40A Cryogenic SS304 Type valve Mã số sản phẩm: PT3-118 Model : DJZ-40A Tình trạng : Liên hệ đặt hàng Kiểu van / Type: Globe valve/ Van cầu Nguồn gốc – Origin : China Kích thước / size : DN40

Mua ngay
Van chịu lạnh DJ-10BF-2

Van chịu lạnh DJ-10BF-2

Liên hệ chúng tôi

Tên sản phẩm : Van chịu lạnh bình lỏng DJ-10BF-2 DJ-10BF-2 Cryogenic short stem valve Mã số sản phẩm: PT3-117 Model : DJ-10BF-2 Tay đóng mở : Màu xanh Tình trạng : Liên hệ đặt hàng Kiểu van / Type: Globe valve/ Van cầu Nguồn gốc – Origin : China Kích thước / size : DN10

Mua ngay
Van chịu lạnh bình lỏng DJ-10AAB ghi

Van chịu lạnh bình lỏng DJ-10AAB ghi

1.150.000 vnđ

Tên sản phẩm : Van chịu lạnh bình lỏng DJ-10AAB màu ghi DJ-10AAB Cryogenic short stem valve Mã số sản phẩm: PT3-116 Model : DJ-DJ-10AAB Tay đóng mở : Màu ghi Tình trạng : Liên hệ đặt hàng Kiểu van / Type: Globe valve/ Van cầu Nguồn gốc – Origin : China Kích thước / size : DN10

Mua ngay
Van chịu lạnh bình lỏng DJ-10ABB xanh

Van chịu lạnh bình lỏng DJ-10ABB xanh

1.150.000 vnđ

Tên sản phẩm : Van chịu lạnh bình lỏng DJ-10ABB xanh DJ-10ABB Cryogenic short stem valve Mã số sản phẩm: PT3-115 Model : DJ-DJ-10ABB Tay đóng mở : Màu xanh lá cây/Xanh dương Tình trạng : còn hàng Kiểu van / Type: Globe valve/ Van cầu Nguồn gốc – Origin : China Kích thước / size : DN10

Mua ngay
Van cầu chịu lạnh DJ-100A

Van cầu chịu lạnh DJ-100A

Liên hệ chúng tôi

Tên sản phẩm : Van lỏng chịu lạnh DJ-100A DJ-100A Cryogenic SS304 flange type long shaft top valve Mã số sản phẩm: PT3-114 Model : DJ-100A Tình trạng : Liên hệ đặt hàng Kiểu van / Type: Globe valve/ Van cầu Nguồn gốc – Origin : China Kích thước / size : DN100 Trọng lượng / Weight: ~ 4.2kg

Mua ngay
Van cầu chịu lạnh DJ-80A

Van cầu chịu lạnh DJ-80A

Liên hệ chúng tôi

Tên sản phẩm : Van cầu chịu lạnh DJ-80A DJ-80A Cryogenic SS304 flange type long shaft top valve Mã số sản phẩm: PT3-113 Model : DJ-80A Tình trạng : Liên hệ đặt hàng Kiểu van / Type: Globe valve/ Van cầu Nguồn gốc – Origin : China Kích thước / size : DN80 Trọng lượng / Weight: ~ 28.2kg

Mua ngay
Van cầu chịu lạnh DJ-65A

Van cầu chịu lạnh DJ-65A

Liên hệ chúng tôi

Tên sản phẩm : Van cầu chịu lạnh DJ-65A DJ-65A Cryogenic SS304 flange type long shaft top valve Mã số sản phẩm: PT3-112 Model : DJ-65A Tình trạng : Liên hệ đặt hàng Kiểu van / Type: Globe valve/ Van cầu Nguồn gốc – Origin : China Kích thước / size : DN65 Trọng lượng / Weight: ~ 21kg

Mua ngay
Van chịu lạnh tay ngắn DJ-40GY

Van chịu lạnh tay ngắn DJ-40GY

Liên hệ chúng tôi

Tên sản phẩm : Van lỏng chịu lạnh DJ-40GY DJ-40GY Cryogenic SS304 flange type long shaft top valve Mã số sản phẩm: PT3-111 Model : DJ-40GY Tình trạng : Liên hệ đặt hàng Kiểu van / Type: Globe valve/ Van cầu Nguồn gốc – Origin : China Kích thước / size : DN40

Mua ngay
Van chịu lạnh tay ngắn DJ-25GY

Van chịu lạnh tay ngắn DJ-25GY

Liên hệ chúng tôi

Tên sản phẩm : Van lỏng chịu lạnh DJ-15GY DJ-15GY Cryogenic SS304 flange type long shaft top valve Mã số sản phẩm: PT3-109 Model : DJ-15GY Tình trạng : Liên hệ đặt hàng Kiểu van / Type: Globe valve/ Van cầu Nguồn gốc – Origin : China Kích thước / size : DN25

Mua ngay
Van chịu lạnh tay ngắn DJ-20GY

Van chịu lạnh tay ngắn DJ-20GY

Liên hệ chúng tôi

Tên sản phẩm : Van lỏng chịu lạnh DJ-20GY DJ-20GY Cryogenic SS304 flange type long shaft top valve Mã số sản phẩm: PT3-109 Model : DJ-20GY Tình trạng : Liên hệ đặt hàng Kiểu van / Type: Globe valve/ Van cầu Nguồn gốc – Origin : China Kích thước / size : DN15

Mua ngay
Van chịu lạnh DJ-40DY

Van chịu lạnh DJ-40DY

Liên hệ chúng tôi

Tên sản phẩm : Van lỏng chịu lạnh DJ-40DY DJ-40DY Cryogenic SS304 flange type long shaft top valve Mã số sản phẩm: PT3-108 Model : DJ-40DY Tình trạng :Liên hệ đặt hàng Kiểu van / Type: Globe valve/ Van cầu Nguồn gốc – Origin : China Kích thước / size : DN40 Trọng lượng / Weight: ~ 4.2kg

Mua ngay
Van chịu lạnh DJ-25DY

Van chịu lạnh DJ-25DY

Liên hệ chúng tôi

Tên sản phẩm : Van lỏng chịu lạnh DJ-25DY DJ-25DY Cryogenic SS304 flange type long shaft top valve Mã số sản phẩm: PT3-107 Model : DJ-25DY Tình trạng :Liên hệ đặt hàng Kiểu van / Type: Globe valve/ Van cầu Nguồn gốc – Origin : China Kích thước / size : DN25 Trọng lượng / Weight: ~ 2.02kg

Mua ngay
Van cầu chịu lạnh DJ-20DY

Van cầu chịu lạnh DJ-20DY

Liên hệ chúng tôi

Tên sản phẩm : Van lỏng chịu lạnh DJ-20DY DJ-20DY Cryogenic SS304 flange type long shaft top valve Mã số sản phẩm: PT3-106 Model : DJ-20DY Tình trạng :Liên hệ đặt hàng Kiểu van / Type: Globe valve/ Van cầu Nguồn gốc – Origin : China Kích thước / size : DN20 Trọng lượng / Weight: ~ 1.45kg

Mua ngay
Van cầu chịu lạnh DJ-15DY

Van cầu chịu lạnh DJ-15DY

Liên hệ chúng tôi

Tên sản phẩm : Van lỏng chịu lạnh DJ-15DY DJ-15DY Cryogenic SS304 flange type long shaft top valve Mã số sản phẩm: PT3-105 Model : DJ-15DY Tình trạng :Liên hệ đặt hàng Kiểu van / Type: Globe valve/ Van cầu Nguồn gốc – Origin : China Kích thước / size : DN15 Trọng lượng / Weight: ~ 1,15kg

Mua ngay