Dàn hóa hơi chịu lạnh

Van 3 ngả chịu lạnh DJS-25A (DN25) dùng Oxy/Nito/Ar/CO2 lỏng

Van 3 ngả chịu lạnh DJS-25A (DN25) dùng Oxy/Nito/Ar/CO2 lỏng

Liên hệ

Miền Bắc :Ms Phương Thúy MP : 0906172339 Email: info@phutaigas.vn Miền Nam :Mr Quý Vương MP : 0898 348 555 Email: vuong.tq@phutaigas.vn THÔNG TIN CHUNG Mã số sản phẩm : PTG3-2205 Code / Model : DJS-25A Tình trạng : còn hàng Thời gian bảo hành : 1 năm Đóng gói : theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất.

Mua ngay
Van cầu chịu lạnh DJ-40D (DN40) dùng Oxy/Nito/Ar/CO2 lỏng

Van cầu chịu lạnh DJ-40D (DN40) dùng Oxy/Nito/Ar/CO2 lỏng

Liên hệ

Miền Bắc :Ms Phương Thúy MP : 0906172339 Email: info@phutaigas.vn Miền Nam :Mr Quý Vương MP : 0898 348 555 Email: vuong.tq@phutaigas.vn THÔNG TIN CHUNG Mã số sản phẩm : PTG3-2204 Code / Model : DJ-40D Tình trạng : còn hàng Thời gian bảo hành : 1 năm Đóng gói : theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất.

Mua ngay
Van cầu chịu lạnh DJ-25D (DN25) dùng Oxy/Nito/Ar/CO2 lỏng

Van cầu chịu lạnh DJ-25D (DN25) dùng Oxy/Nito/Ar/CO2 lỏng

Liên hệ

Miền Bắc :Ms Phương Thúy MP : 0906172339 Email: info@phutaigas.vn Miền Nam :Mr Quý Vương MP : 0898 348 555 Email: vuong.tq@phutaigas.vn THÔNG TIN CHUNG Mã số sản phẩm : PTG3-2203 Code / Model : DJ-25D Tình trạng : còn hàng Thời gian bảo hành : 1 năm Đóng gói : theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất

Mua ngay
Van cầu chịu lạnh DJ-20D dùng Oxy/Nito/Ar/CO2 lỏng

Van cầu chịu lạnh DJ-20D dùng Oxy/Nito/Ar/CO2 lỏng

Liên hệ

Miền Bắc :Ms Phương Thúy MP : 0906172339 Email: info@phutaigas.vn Miền Nam :Mr Quý Vương MP : 0898 348 555 Email: vuong.tq@phutaigas.vn THÔNG TIN CHUNG Mã số sản phẩm (SKU) : PTG3-2202 Code / Model : DJ-20D Tình trạng : còn hàng Thời gian bảo hành : 1 năm Đóng gói : theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất.

Mua ngay
Van cầu chịu lạnh DJ-15D dùng Oxy/Nito/Ar/CO2 lỏng

Van cầu chịu lạnh DJ-15D dùng Oxy/Nito/Ar/CO2 lỏng

Liên hệ

Miền Bắc : Phone : 0225 3580 358 Mphone : 0906 172 339 Email : info@phutaigas.vn Miền Nam : Mobil phone : 0898 348 555  Email : vuong.tq@phutaigas.vn THÔNG TIN CHUNG Mã số sản phẩm : PTG3-2201 Code / Model : DJ-15D Tình trạng : còn hàng Thời gian bảo hành : 1 năm Đóng gói : theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất.

Mua ngay