Khí chữa cháy cứu hỏa

Nạp khí hỗn hợp chữa cháy cho hệ thống IG-541 200bar

Nạp khí hỗn hợp chữa cháy cho hệ thống IG-541 200bar

Liên hệ chúng tôi

- Mã số: GAS-68 - Mã hiệu: IG-541 - Hỗn hợp : Argon+Ni tơ+CO2 - Tỷ lệ khí: 40%Ar+52%N2+8%CO2 - Thể tích bình: 80-84lít - Áp suất: 20Mpa (200bar) - Kết nối: Tiêu chuẩn - Số CAS: Ar 7440-37-1 - Số CAS: N2 7727-37-9 - Số CAS: CO2 124-38-9

Mua ngay
Nạp khí Nito chữa cháy cho hệ thống IG100 200bar

Nạp khí Nito chữa cháy cho hệ thống IG100 200bar

Liên hệ chúng tôi

- Mã số : GAS-67 - Mã hiệu: IG100-CYL-80/84 - Chất lượng: ≥99,995% - Thể tích bình: 80-84lít - Áp suất: 20Mpa (200bar) - Kết nối: Tiêu chuẩn - Tên hóa chất: Ni tơ - Trạng thái: N2 nén áp suất - Số CAS: 7727-37-9 - MSDS: UN 1066

Mua ngay
Nạp khí chữa cháy cho hệ thống IG-55 80-83Lít 200bar

Nạp khí chữa cháy cho hệ thống IG-55 80-83Lít 200bar

Liên hệ chúng tôi

- Mã số: GAS-66 - Mã hiệu: IG-55 - Giá bán: Liên hệ chúng tôi - Hỗn hợp khí : Argon+Ni tơ - Tỷ lệ hỗn hợp  50%Ar+50%N2 - Thể tích bình: 80-83lít - Áp suất: 20Mpa (200bar) - Kết nối: Tiêu chuẩn - Số CAS: Ar : 7440-37-1 - Số CAS: N2: 7727-37-9

Mua ngay
Nạp khí CO2 bình chữa cháy cố định MT45 68lít 45kg

Nạp khí CO2 bình chữa cháy cố định MT45 68lít 45kg

Liên hệ chúng tôi

- Mã số : GAS-65 - Mã hiệu SP : MT45 - Chất lượng: ≥99,98% - Thể tích chai: 68lít - Áp suất: 4-6Mpa - Trọng lượng CO2: 45kg - Kết nối: Tiêu chuẩn - Tên hóa chất: Cacbon dioxit - Trạng thái: CO2 nén áp suất - Số CAS 124-38-9 - MSDS : UN 1013

Mua ngay
Nạp khí CO2 bình chữa cháy có bánh xe MT24 24kg

Nạp khí CO2 bình chữa cháy có bánh xe MT24 24kg

Liên hệ chúng tôi

- Mã số : GAS-64 - Mã hiệu SP : MT24 - Chất lượng: ≥99,98% - Thể tích chai: 40lít - Áp suất: 4-6Mpa - Trọng lượng CO2: 24kg - Kết nối: CGA580/ QF2A - Tên hóa chất: Cacbon dioxit - Trạng thái: CO2 nén áp suất - Số CAS 124-38-9 - MSDS : UN 1013

Mua ngay
Nạp khí CO2 bình chữa cháy xách tay MT7 7kg

Nạp khí CO2 bình chữa cháy xách tay MT7 7kg

Liên hệ chúng tôi

- Mã số : GAS-64 - Mã hiệu SP: MT7 - Chất lượng: ≥99,98% - Thể tích chai: 11lít - Áp suất: 4-6Mpa - Trọng lượng CO2: 7kg - Kết nối: Tiêu chuẩn - Tên hóa chất: Cacbon dioxit - Trạng thái: CO2 nén áp suất - Số CAS 124-38-9 - MSDS : UN 1013

Mua ngay
Nạp khí CO2 bình chữa cháy xách tay MT5 5kg

Nạp khí CO2 bình chữa cháy xách tay MT5 5kg

Liên hệ chúng tôi

- Mã số : GAS-63 - Mã hiệu sản phẩm: MT5 - Chất lượng: ≥99,98% - Thể tích chai: 8lít - Áp suất: 4-6Mpa - Trọng lượng CO2: 5kg - Kết nối: Tiêu chuẩn - Tên hóa chất: Cacbon dioxit - Trạng thái: CO2 nén áp suất - Số CAS 124-38-9 - MSDS : UN 1013

Mua ngay
Nạp khí CO2 bình chữa cháy xách tay MT3 3kg

Nạp khí CO2 bình chữa cháy xách tay MT3 3kg

Liên hệ chúng tôi

- Mã số : GAS-62 - Mã hiệu sản phẩm: MT3 - Chất lượng: ≥99,98% - Thể tích chai: 5lít - Áp suất: 4-6Mpa - Trọng lượng CO2: 3kg - Kết nối: Tiêu chuẩn - Tên hóa chất: Cacbon dioxit - Trạng thái: CO2 nén áp suất - Số CAS 124-38-9 - MSDS : UN 1013

Mua ngay
Nạp khí CO2 bình chữa cháy xách tay MT2 2kg

Nạp khí CO2 bình chữa cháy xách tay MT2 2kg

Liên hệ chúng tôi

- Mã số : GAS-61 - Mã hiệu sản phẩm: MT2 - Chất lượng: ≥99,98% - Thể tích chai: 3lít - Áp suất: 4-6Mpa - Trọng lượng CO2: 2kg - Kết nối: Tiêu chuẩn - Tên hóa chất: Cacbon dioxit - Trạng thái: CO2 nén áp suất - Số CAS 124-38-9 - MSDS : UN 1013

Mua ngay