Bồn chứa khí LOX-LAR-LN2

Bồn 30m3(1.6Mpa) chứa Nito lỏng, Kiểu đứng

Bồn 30m3(1.6Mpa) chứa Nito lỏng, Kiểu đứng

Liên hệ chúng tôi

Miền Bắc : (Mr) Trần Công Ánh : Cell Phone : 0904-047-338 Email : anh.tc@phutaigas.vn Miền Nam : (Mr) Trần Quý Vương : Cell Phone : 0898-348-555  Email : vuong.tq@phutaigas.vn THÔNG TIN CHUNG Tên sản phẩm : Cryogenic stogage tank, LOX/LN2/LAR, V=30m3, WP 1.6Mpa, Vertical type Cryogenic stogage tank, LOX/LN2/LAR, V=30m3, WP 1.6Mpa, Vertical type Mã số sản phẩm: PT3-107 Model : CFL- 30/1.6 Tình trạng :Liên hệ đặt hàng Kiểu dáng/ Posture : Thẳng đứng / Vertical type Nguồn gốc – Origin : China Kích thước : Size(ODxL): (ODxL): (DxL)2700x ~10,310mm Trọng lượng / Weight: ~14,640kg  Bảo hành/Warranty : 2 năm /2 years

Mua ngay
Bồn 25m3(1.6Mpa) chứa Nito lỏng, Kiểu đứng

Bồn 25m3(1.6Mpa) chứa Nito lỏng, Kiểu đứng

Liên hệ chúng tôi

Miền Bắc : (Mr) Trần Công Ánh : Cell Phone : 0904-047-338 Email : anh.tc@phutaigas.vn Miền Nam : (Mr) Trần Quý Vương : Cell Phone : 0898-348-555  Email : vuong.tq@phutaigas.vn THÔNG TIN CHUNG Tên sản phẩm : Cryogenic stogage tank, LOX/LN2/LAR, V=25m3, WP 1.6Mpa, Vertical type Cryogenic stogage tank, LOX/LN2/LAR, V=25m3, WP 1.6Mpa, Vertical type Mã số sản phẩm: PT3-106 Model : CFL- 25/1.6 Tình trạng :Liên hệ đặt hàng Kiểu dáng/ Posture : Thẳng đứng / Vertical type Nguồn gốc – Origin : China Kích thước : Size(ODxL): (ODxL): (DxL)2700x ~8980mm Trọng lượng / Weight: ~13,500kg  Bảo hành/Warranty : 2 năm /2 years

Mua ngay
Bồn 20m3(1.6Mpa) chứa Nito lỏng, Kiểu đứng

Bồn 20m3(1.6Mpa) chứa Nito lỏng, Kiểu đứng

Liên hệ chúng tôi

Miền Bắc : (Mr) Trần Công Ánh : Cell Phone : 0904-047-338 Email : anh.tc@phutaigas.vn Miền Nam : (Mr) Trần Quý Vương : Cell Phone : 0898-348-555  Email : vuong.tq@phutaigas.vn THÔNG TIN CHUNG Tên sản phẩm : Cryogenic stogage tank, LOX/LN2/LAR, V=20m3, WP 1.6Mpa, Vertical type Cryogenic stogage tank, LOX/LN2/LAR, V=20m3, WP 1.6Mpa, Vertical type Mã số sản phẩm: PT3-105 Model : CFL- 20/1.6 Tình trạng :Liên hệ đặt hàng Kiểu dáng/ Posture : Thẳng đứng / Vertical type Nguồn gốc – Origin : China Kích thước : Size(ODxL): (ODxL): (DxL)2400x ~9371mm Trọng lượng / Weight: ~10,744kg  Bảo hành/Warranty : 2 năm /2 years

Mua ngay
Bồn 15m3, WP1.6Mpa, chứa Nito lỏng,kiểu đứng

Bồn 15m3, WP1.6Mpa, chứa Nito lỏng,kiểu đứng

Liên hệ chúng tôi

Miền Bắc : (Mr) Trần Công Ánh : Cell Phone : 0904-047-338 Email : anh.tc@phutaigas.vn Miền Nam : (Mr) Trần Quý Vương : Cell Phone : 0898-348-555  Email : vuong.tq@phutaigas.vn THÔNG TIN CHUNG Tên sản phẩm : Cryogenic stogage tank, LOX/LN2/LAR, V=15m3, WP 1.6Mpa, Vertical type Cryogenic stogage tank, LOX/LN2/LAR, V=15m3, WP 1.6Mpa, Vertical type Mã số sản phẩm: PT3-104 Model : CFL- 15/1.6 Tình trạng :Liên hệ đặt hàng Kiểu dáng/ Posture : Thẳng đứng / Vertical type Nguồn gốc – Origin : China Kích thước : Size(ODxL): (ODxL): (DxL)2400x ~7552mm Trọng lượng / Weight: ~8,060kg  Bảo hành/Warranty : 2 năm /2 years

Mua ngay
Bồn 10m3, WP1.6Mpa, chứa Nito lỏng,kiểu đứng

Bồn 10m3, WP1.6Mpa, chứa Nito lỏng,kiểu đứng

Liên hệ chúng tôi

Miền Bắc : (Mr) Trần Công Ánh : Cell Phone : 0904-047-338 Email : anh.tc@phutaigas.vn Miền Nam : (Mr) Trần Quý Vương : Cell Phone : 0898-348-555  Email : vuong.tq@phutaigas.vn THÔNG TIN CHUNG Tên sản phẩm : Bồn chứa khí Oxy/Nito/Argon lỏng chịu lạnh V=10m3, WP:1.6Mpa, Kiểu đứng  Cryogenic tank, LOX/LN2/LAR, V=10m3, WP 1.6Mpa, Vertical type Mã số sản phẩm: PT3-103 Model : CFL- 10/1.6 Tình trạng :Liên hệ đặt hàng Kiểu dáng/ Posture : Thẳng đứng / Vertical type Nguồn gốc – Origin : China Kích thước : Size(ODxL): (ODxL): (DxL)2000 x 8795 mm Trọng lượng / Weight: ~ 6,787kg  Bảo hành/Warranty : 2 năm /2 years

Mua ngay
Bồn 5m3, WP1.6Mpa, chứa Nito lỏng,kiểu đứng

Bồn 5m3, WP1.6Mpa, chứa Nito lỏng,kiểu đứng

Liên hệ chúng tôi

Miền Bắc : (Mr) Trần Công Ánh : Cell Phone : 0904-047-338 Email : anh.tc@phutaigas.vn Miền Nam : (Mr) Trần Quý Vương : Cell Phone : 0898-348-555  Email : vuong.tq@phutaigas.vn THÔNG TIN CHUNG Tên sản phẩm : Bồn chứa khí Oxy/Nito/Argon lỏng chịu lạnh V=5m3, WP:1.6Mpa, Kiểu đứng Cryogenic stogage tank, LOX/LN2/LAR, V=5m3, WP 1.6Mpa, Vertical type Mã số sản phẩm: PT3-102 Model : CFL- 5/1.6 Tình trạng :Liên hệ đặt hàng Kiểu dáng/ Posture : Thẳng đứng / Vertical type Nguồn gốc – Origin : China Kích thước : Size(ODxL): (DxL)2000 x 5130 mm Trọng lượng / Weight: ~ 3,945 kg  Bảo hành/Warranty : 2 năm /2 years

Mua ngay
Bồn 3m3, WP1.6Mpa, chứa Nito lỏng,kiểu đứng

Bồn 3m3, WP1.6Mpa, chứa Nito lỏng,kiểu đứng

Liên hệ chúng tôi

Miền Bắc : (Mr) Trần Công Ánh : Cell Phone : 0904-047-338 Email : anh.tc@phutaigas.vn Miền Nam : (Mr) Trần Quý Vương : Cell Phone : 0898-348-555  Email : vuong.tq@phutaigas.vn THÔNG TIN CHUNG Tên sản phẩm : Bồn chứa O2/N2/Ar lỏng, 3m3 1.6Mpa mới 100%, Kiểu đứng Cryogenic stogage tank, LOX/LN2/LAR, V=3m3 (3000L) WP 1.6Mpa, Vertical type. Mã số sản phẩm: PT3-101 Model : CFL- 3/1.6 Tình trạng :Liên hệ đặt hàng Kiểu dáng/ Posture : Thẳng đứng / Vertical type Nguồn gốc – Origin : China Kích thước / size : Size(ODxL): 2000x 3830mm Trọng lượng / Weight: ~ 3,030kg Bảo hành/Warranty : 2 năm /2 years

Mua ngay