Bơm piston dùng CO2 lỏng

Bơm piston CO2 lỏng 1500kg/h Model BPCO2-1000-1500/10

Bơm piston CO2 lỏng 1500kg/h Model BPCO2-1000-1500/10

Liên hệ chúng tôi

Office : (Ms) nguyền Hiền Trang - Phone : 0225 3580 358   Email : info@phutaigas.vn Miền Bắc : (Ms) Trần Phương Thúy : Mobil phone : 0906 172 339 Email : thuy.tp@phutaigas.vn Miền Nam : (Mr) Trần Quý Vương Mobil phone : 0898 348 555  Email : vuong.tq@phutaigas.vn. THÔNG TIN CHUNG : Mã số sản phẩm (SKU) : PTG3-2705 Code / Model : BPCO2-1000-1500/10 Tình trạng : Đặt hàng/ Sẵn có (xin vui lòng liên hệ với chúng tôi) Giao nhận : Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi Thời gian bảo hành : 1 năm Đóng gói : theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất. Phụ kiện : 01 bộ gioăng vòng đệm đính kèm theo.

Mua ngay
Bơm piston CO2 lỏng 1200kg/h Model BPCO2-600-1200/10

Bơm piston CO2 lỏng 1200kg/h Model BPCO2-600-1200/10

Liên hệ chúng tôi

Office : (Ms) nguyền Hiền Trang - Phone : 0225 3580 358   Email : info@phutaigas.vn Miền Bắc : (Ms) Trần Phương Thúy : Mobil phone : 0906 172 339 Email : thuy.tp@phutaigas.vn Miền Nam : (Mr) Trần Quý Vương Mobil phone : 0898 348 555  Email : vuong.tq@phutaigas.vn.   THÔNG TIN CHUNG : Mã số sản phẩm (SKU) : PTG3-2704 Code / Model : BPCO2-600-1200/10 Tình trạng : Đặt hàng/ Sẵn có (xin vui lòng liên hệ với chúng tôi) Giao nhận : Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi Thời gian bảo hành : 1 năm Đóng gói : theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất.Phụ kiện : 01 bộ gioăng vòng đệm đính kèm theo.

Mua ngay
Bơm piston CO2 lỏng 900kg/h Model BPCO2-300-900/10

Bơm piston CO2 lỏng 900kg/h Model BPCO2-300-900/10

Liên hệ chúng tôi

Office : Nguyễn Hiền Trang. Phone : 0225 3580 358   Email : info@phutaigas.vn Miền Bắc : (Ms) Trần Phương Thúy : Mobil phone : 0906 172 339 Email : thuy.tp@phutaigas.vn Miền Nam : (Mr) Trần Quý Vương Mobil phone : 0898 348 555  Email : vuong.tq@phutaigas.vn. THÔNG TIN CHUNG : Mã số sản phẩm (SKU) : PTG3-2703 Code / Model : BPCO2-600-1200/10 Tình trạng : Đặt hàng/ Sẵn có (xin vui lòng liên hệ với chúng tôi) Giao nhận : Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi Thời gian bảo hành : 1 năm Đóng gói : theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất. Phụ kiện : 01 bộ gioăng vòng đệm đính kèm theo.

Mua ngay
Bơm piston CO2 lỏng 300kg/h Model : BPCO2-100-300/10

Bơm piston CO2 lỏng 300kg/h Model : BPCO2-100-300/10

Liên hệ chúng tôi

Office : Ms Nguyễn Hiền Trang : Phone 0225 3580 358   Email : info@phutaigas.vn Miền Bắc : (Ms) Trần Phương Thúy : Mobil phone : 0906 172 339 Email : thuy.tp@phutaigas.vn Miền Nam : (Mr) Trần Quý Vương Mobil phone : 0898 348 555  Email : vuong.tq@phutaigas.vn.   THÔNG TIN CHUNG : Mã số sản phẩm (SKU) : PTG3-2702 Code / Model : BPCO2-600-1200/10 Tình trạng : Đặt hàng/ Sẵn có (xin vui lòng liên hệ với chúng tôi) Giao nhận : Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi Thời gian bảo hành : 1 năm Đóng gói : theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất. Phụ kiện : 01 bộ gioăng vòng đệm đính kèm theo.

Mua ngay
Bơm piston CO2 lỏng 1200kg/h : Model BPCO2-1200/10

Bơm piston CO2 lỏng 1200kg/h : Model BPCO2-1200/10

Liên hệ chúng tôi

Office : (Ms) Nguyễn Hiền Trang : Phone : 0225 3580 358   Email : info@phutaigas.vn Miền Bắc :  (Ms) Trần Phương Thúy  MP : 0906 172 339 Email : thuy.tp@phutaigas.vn Miền Nam : (Mr) Trần Quý Vương  MP : 0898 348 555  Email : vuong.tq@phutaigas.vn. THÔNG TIN CHUNG : Mã số sản phẩm (SKU) : PTG3-2701 Code / Model : BPCO2-1200/10 Tình trạng : Đặt hàng (xin vui lòng liên hệ với chúng tôi) Giao nhận : Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi Thời gian bảo hành : 1 năm Đóng gói : theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất. Phụ kiện : 01 bộ gioăng vòng đệm đính kèm theo.

Mua ngay