Oxy công nghiệp

Khí Oxy lỏng nạp bồn trạm từ 5-25 m3

Khí Oxy lỏng nạp bồn trạm từ 5-25 m3

Liên hệ chúng tôi

Khí Oxy lỏng nạp bồn trạm từ 5-25 m3 - Mã số : GAS -112 - Chất lượng: ≥ 99,999%. - Thể tích thực bồn: 5-25m3 - Sức chứa oxy lỏng: 5~25 tấn - Kết nối: Standard - Tên hóa chất : Oxy (O2) - Trạng thái: Oxy lỏng. - CAS : 7782-44-7.  -  MSDS : UN 1073

Mua ngay
Khí Oxy lỏng công nghiệp bình DPL loại 500Lít

Khí Oxy lỏng công nghiệp bình DPL loại 500Lít

Liên hệ chúng tôi

Khí Oxy lỏng công nghiệp bình DPL loại 500Lít - Mã số : GAS-111 - Chất lượng: ≥ 99,96%. - Thể tích thực bình: 500lít - Sức chứa oxy lỏng: ~480kgs - Thể tích khí TC : 350m3. - Kết nối: 1/2inch NPT - Tên hóa chất : Oxy (O2) - Trạng thái: Oxy lỏng. - CAS : 7782-44-7. - MSDS : UN 1073

Mua ngay
Khí Oxy lỏng công nghiệp bình lỏng DPL loại 210 lít

Khí Oxy lỏng công nghiệp bình lỏng DPL loại 210 lít

Liên hệ chúng tôi

Khí Oxy lỏng công nghiệp bình lỏng DPL loại 210 lít - Mã số : GAS-110 - Chất lượng: ≥ 99,96%. - Thể tích bình : 210liter - Sức chứa oxy lỏng: ~200kg - Thể tích khí tiêu chuẩn: 140m3. - Kết nối: 3/8inch NPT - Tên hóa chất : Oxy (O2) - Trạng thái: Oxy lỏng. - CAS : 7782-44-7.  - MSDS : UN 1073

Mua ngay
Khí Oxy lỏng công nghiệp bình lỏng DPL loại 195Lít

Khí Oxy lỏng công nghiệp bình lỏng DPL loại 195Lít

Liên hệ chúng tôi

Khí Oxy lỏng công nghiệp bình lỏng DPL loại 195Lít - Mã số : GAS-19 - Chất lượng: ≥ 99,96%. - Thể tích thực: 195 lít - Sức chứa oxy lỏng: ~185kgs - Thể tích tiêu chuẩn: 130m3. - Kết nối : 3/8inch NPT - Tên hóa chất : Oxy (O2) - Trạng thái: Oxy lỏng. - CAS : 7782-44-7.  - MSDS : UN 1073

Mua ngay
Khí Oxy lỏng công nghiệp bình XL, DPL 175 lít

Khí Oxy lỏng công nghiệp bình XL, DPL 175 lít

Liên hệ chúng tôi

Khí Oxy lỏng công nghiệp bình XL, DPL 175 lít - Mã số : GAS-18 - Giá bán : Liên hệ chúng tôi - Chất lượng: ≥ 99,96%. - Thể tích bình lỏng: 175lít - Sức chứa oxy lỏng: ~165kgs - Thể tích tiêu chuẩn: 120m3. - Kết nối: 3/8inch NPT - Tên hóa chất : Oxy (O2) - Trạng thái: Oxy lỏng. - CAS : 7782-44-7.  - MSDS : UN 1073

Mua ngay
Khí Oxy công nghiệp pallet nhóm chai 16x40Lít 150bar

Khí Oxy công nghiệp pallet nhóm chai 16x40Lít 150bar

Liên hệ chúng tôi

Khí Oxy công nghiệp pallet nhóm chai 16x40Lít 150bar - Mã số : GAS-17 - Chất lượng: ≥ 99,6%. - Thể tích nhóm :640lít - Áp suất : 140~150bar - Thể tích tiêu chuẩn: 96m3. - Trạng thái khí: oxy nén - Kết nối : CGA580/QF2C - Tên hóa chất : Oxy (O2) - Trạng thái: khí oxy nén - CAS : 7782-44-7.  - MSDS : UN 1072

Mua ngay
Khí Oxy công nghiệp pallet nhóm chai 12x40Lít 150bar

Khí Oxy công nghiệp pallet nhóm chai 12x40Lít 150bar

Liên hệ chúng tôi

Khí Oxy công nghiệp pallet nhóm chai 12x40Lít 150bar - Mã số : GAS-16 - Chất lượng: ≥ 99,6%. - Thể tích nhóm :480 lít - Áp suất max: 150bar - Thể tích tiêu chuẩn: 72m3. - Trạng thái: khí oxy nén - Kết nối : CGA580/QF2C - Tên hóa chất : Oxy (O2) - Trạng thái: Oxy nén áp suất - CAS : 7782-44-7.  - MSDS : UN 1072

Mua ngay
Khí Oxy pallet nhóm chai 9x40Lít 150bar

Khí Oxy pallet nhóm chai 9x40Lít 150bar

Liên hệ chúng tôi

Khí Oxy pallet nhóm chai 9x40Lít 150bar - Mã số : GAS-15 - Chất lượng: ≥ 99,6%. - Thể tích nhóm : 320 lít - Áp suất max: 150bar - Thể tích tiêu chuẩn: 54m3. - Kiểu kết nối : CGA580/QF2C - Tên hóa chất : Oxy (O2) - Trạng thái: khí oxy nén - CAS : 7782-44-7 - MSDS : UN 1072

Mua ngay
Khí Oxy công nghiệp pallet nhóm chai 6x40lít 150bar

Khí Oxy công nghiệp pallet nhóm chai 6x40lít 150bar

Liên hệ chúng tôi

Khí Oxy công nghiệp pallet nhóm chai 6x40lít 150bar - Mã số : GAS-14 - Chất lượng: ≥ 99,6%. - Thể tích nhóm: 240 lít - Áp suất max: 150bar - Thể tích tiêu chuẩn: 36m3. - Kết nối: CGA580/QF2C - Tên hóa chất: Oxy (O2) - Trạng thái: khí oxy nén - CAS : 7782-44-7 - MSDS : UN 1072

Mua ngay
Khí Oxy 5.0 phân tích 5.0(≥99,999%) chai 40 lít 150bar

Khí Oxy 5.0 phân tích 5.0(≥99,999%) chai 40 lít 150bar

Liên hệ chúng tôi

Khí Oxy 5.0 phân tích 5.0(≥99,999%) chai 40 lít 150bar - Mã số : GAS-13 - Chất lượng: ≥ 99,999%. - Thể tích chai: 40liters. - Áp suất max: 150bar - Thể tích tiêu chuẩn: 6m3. - Kết nối: CGA580/ QF2C - Tên hóa chất: Oxy (O2) - Trạng thái: khí oxy nén - CAS : 7782-44-7 - MSDS : UN 1072

Mua ngay
Khí oxy công nghiệp chai 47Lít 150bar

Khí oxy công nghiệp chai 47Lít 150bar

Liên hệ chúng tôi

Khí oxy công nghiệp chai 47Lít 150bar - Mã số : GAS-12 - Chất lượng: ≥ 99,6%. - Thể tích chai: 47lít - Áp suất max: 150bar - Thể tích tiêu chuẩn: 7m3. - Kết nối: CGA580/ QF2C - Tên hóa chất: O2. - Trạng thái: khí oxy nén - CAS : 7782-44-7  - MSDS : UN 1072

Mua ngay
Khí oxy công nghiệp chai 40Lít 150bar

Khí oxy công nghiệp chai 40Lít 150bar

Liên hệ chúng tôi

Khí oxy công nghiệp chai 40Lít 150bar - Mã số : GAS-11 - Chất lượng: ≥ 99,6%. - Thể tích thực: 40lít. - Áp suất max: 150bar - Thể tích tiêu chuẩn: 6m3. - Kết nối: CGA580/QF2C - Tên hóa chất: O2. - Trạng thái: khí oxy nén - CAS : 7782-44-7.  - MSDS : UN 1072

Mua ngay