Bình lỏng chịu lạnh XL-DPL

Bình chịu lạnh DPL450-175-2,3 Thể tích 175 lit, Áp suất làm việc max 2,7Mpa.

Bình chịu lạnh DPL450-175-2,3 Thể tích 175 lit, Áp suất làm việc max 2,7Mpa.

Liên hệ chúng tôi

Office : Ms Nguyễn Hiền Trang : Phone 0225 3580 358 Email : info@phutaigas.vn  Miền Bắc : (Ms) Trần Phương Thúy : Mobil phone : 0906 172 339 Email : thuy.tp@phutaigas.vn  Miền Nam : (Mr) Trần Quý Vương : Mobil phone : 0898 348 555  Email : vuong.tq@phutaigas.vn.  THÔNG TIN CHUNG :   Mã số sản phẩm (SKU) : PTG3-1504  Code / Model: DPL450-175-2,3 HP  Tình trạng : Đặt hàng/ Sẵn có (xin vui lòng liên hệ với chúng tôi)  Giao nhận : Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi  Thời gian bảo hành : 12 tháng   Đóng gói : theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất.  Phụ kiện :  

Mua ngay
Bình chịu lạnh XL45 HP V=175 lit, Áp suất làm việc max 2,4Mpa Taylor USA, Made in Malaysia.

Bình chịu lạnh XL45 HP V=175 lit, Áp suất làm việc max 2,4Mpa Taylor USA, Made in Malaysia.

Liên hệ chúng tôi

Office : Ms Nguyễn Hiền Trang : Phone 0225 3580 358 Email : info@phutaigas.vn  Miền Bắc : (Ms) Trần Phương Thúy : Mobil phone : 0906 172 339 Email : thuy.tp@phutaigas.vn  Miền Nam : (Mr) Trần Quý Vương : Mobil phone : 0898 348 555  Email : vuong.tq@phutaigas.vn.  THÔNG TIN CHUNG :   Mã số sản phẩm (SKU) : PTG3-1502  Code / Model: XL-45HP  Tình trạng : Đặt hàng/ Sẵn có (xin vui lòng liên hệ với chúng tôi)  Giao nhận : Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi  Thời gian bảo hành : 12 tháng   Đóng gói : theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất.  Phụ kiện :  

Mua ngay
Bình lỏng chịu lạnh XL45 MP V= 175 lit, Áp suất làm việc 1,6Mpa Taylor USA, Made in Malaysia.

Bình lỏng chịu lạnh XL45 MP V= 175 lit, Áp suất làm việc 1,6Mpa Taylor USA, Made in Malaysia.

Liên hệ chúng tôi

  Office : Ms Nguyễn Hiền Trang : Phone 0225 3580 358 Email : info@phutaigas.vn  Miền Bắc : (Ms) Trần Phương Thúy : Mobil phone : 0906 172 339 Email : thuy.tp@phutaigas.vn  Miền Nam : (Mr) Trần Quý Vương : Mobil phone : 0898 348 555  Email : vuong.tq@phutaigas.vn.  THÔNG TIN CHUNG :   Mã số sản phẩm (SKU) : PTG3-1501  Code / Model: XL-45MP  Tình trạng : Đặt hàng/ Sẵn có (xin vui lòng liên hệ với chúng tôi)  Giao nhận : Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi  Thời gian bảo hành : 12 tháng   Đóng gói : theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất.  Phụ kiện :  

Mua ngay