CÔNG TY TNHH KỸ NGHỆ CÔNG NGHIỆP PHÚ TÀI

CÔNG TY TNHH KỸ NGHỆ CÔNG NGHIỆP PHÚ TÀI

Địa chỉ: Số 272, Khu Quảng Luận, P Đa Phúc, Q Dương Kinh, Hải Phòng

Tel: (+84) 225 3580 358 - Hotline: 0973.309.488

Fax: (+84) 225 3580 359

Email: phutaivngas@gmail.com