(Click vào để xem ảnh lớn)
  • Khí Oxy lỏng công nghiệp bình lỏng DPL loại 210 lít

Khí Oxy lỏng công nghiệp bình lỏng DPL loại 210 lít

Liên hệ chúng tôi

Khí Oxy lỏng công nghiệp bình lỏng DPL loại 210 lít

- Mã số : GAS-110

- Chất lượng: ≥ 99,96%.

- Thể tích bình : 210liter

- Sức chứa oxy lỏng: ~200kg

- Thể tích khí tiêu chuẩn: 140m3.

- Kết nối: 3/8inch NPT

- Tên hóa chất : Oxy (O2)

- Trạng thái: Oxy lỏng.

- CAS : 7782-44-7. 

- MSDS : UN 1073

Số lượng

Hãy gọi 0973.309.488
Thông tin chi tiết

Các ứng dụng cơ bản/Applications:

Sử dụng trong luyện kim, và những ngành công nghiệp phi kim loại, chủ yếu được sử dụng trong hàn và cắt kim loại và sắt sử dụng sự tiếp xúc Oxy-Axetilen, Oxy-Gas (LPG) trong ngành đóng tàu và xây dựng.

Dùng trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp như: Dược phẩm & Sinh học, Sản xuất kim loại, Bột giấy, Năng lượng, Hóa chất, Hàn & Kim loại Chế tạo.

Sử dụng trong xử lý nước và môi trường không khí và môi trường nước. Ứng dụng trong ngành lặn nghiên cứu hải dương .v.v...

Ứng dụng trong nuôi trồng thủy sản như : nuôi tôm, cá, thêm khí oxy vào nước trong các trại cá và duy trì sự sống của tôm cá thủy sản trong quá trình vận chuyển thủy hải sản tươi sống.v.v..

Chất lượng khí và thông tin kỹ thuật

- Tên sản phẩm : Khí Oxy lỏng công nghiệp bình lỏng DPL loại 210 lít

- Chất lượng: ≥ 99,96%.

- Tạp chất: CO2≤ 1ppm, CO≤ 1ppm, N2≤ 15ppm, THC≤ 1ppm, H2O≤ 5 ppm

- Thể tích thực: 210 lít

- Trọng lượng chứa khí max : 200kg

- Thể tích chứa tiêu chuẩn: 135-140m3.

- Kết nối: CGA580 – G5/8

- Tên hóa chất: Oxy (O2)

- Trạng thái: Khí Oxy lỏng

- Đặc tính:  Không màu, không mùi, chất dễ cháy, là chất oxy hóa và thúc đẩy quá trình cháy mãnh liệt.

Gas purity and technical infomations

- Product's name : Liquid oxygen DPL210L

- Purity : ≥ 99,96%.

- Impurities: CO2≤ 1ppm, CO≤ 1ppm, N2≤ 15ppm, THC≤ 1ppm, H2O≤ 5 ppm

- Cylinder volume: 210 liters

- Max fiiling liquid oxygen : 200kgs

- Standard volume: 135-140m3.

- Thread connection: CGA580 – G5/8

- Name of chemical: oxygen (O2)

- Status: Liquid oxygen

- Properties: Colorless, odorless, flammable, oxidizing agent and promoting intense combustion.

Sản phẩm gợi ý

Khí Oxy lỏng nạp bồn trạm từ 5-25 m3

Khí Oxy lỏng nạp bồn trạm từ 5-25 m3

Liên hệ chúng tôi

Khí Oxy lỏng nạp bồn trạm từ 5-25 m3 - Mã số : GAS -112 - Chất lượng: ≥ 99,999%. - Thể tích thực bồn: 5-25m3 - Sức chứa oxy lỏng: 5~25 tấn - Kết nối: Standard - Tên hóa chất : Oxy (O2) - Trạng thái: Oxy lỏng. - CAS : 7782-44-7.  -  MSDS : UN 1073

Mua ngay
Khí Oxy lỏng công nghiệp bình DPL loại 500Lít

Khí Oxy lỏng công nghiệp bình DPL loại 500Lít

Liên hệ chúng tôi

Khí Oxy lỏng công nghiệp bình DPL loại 500Lít - Mã số : GAS-111 - Chất lượng: ≥ 99,96%. - Thể tích thực bình: 500lít - Sức chứa oxy lỏng: ~480kgs - Thể tích khí TC : 350m3. - Kết nối: 1/2inch NPT - Tên hóa chất : Oxy (O2) - Trạng thái: Oxy lỏng. - CAS : 7782-44-7. - MSDS : UN 1073

Mua ngay
Khí Oxy lỏng công nghiệp bình lỏng DPL loại 195Lít

Khí Oxy lỏng công nghiệp bình lỏng DPL loại 195Lít

Liên hệ chúng tôi

Khí Oxy lỏng công nghiệp bình lỏng DPL loại 195Lít - Mã số : GAS-19 - Chất lượng: ≥ 99,96%. - Thể tích thực: 195 lít - Sức chứa oxy lỏng: ~185kgs - Thể tích tiêu chuẩn: 130m3. - Kết nối : 3/8inch NPT - Tên hóa chất : Oxy (O2) - Trạng thái: Oxy lỏng. - CAS : 7782-44-7.  - MSDS : UN 1073

Mua ngay
Khí Oxy lỏng công nghiệp bình XL, DPL 175 lít

Khí Oxy lỏng công nghiệp bình XL, DPL 175 lít

Liên hệ chúng tôi

Khí Oxy lỏng công nghiệp bình XL, DPL 175 lít - Mã số : GAS-18 - Giá bán : Liên hệ chúng tôi - Chất lượng: ≥ 99,96%. - Thể tích bình lỏng: 175lít - Sức chứa oxy lỏng: ~165kgs - Thể tích tiêu chuẩn: 120m3. - Kết nối: 3/8inch NPT - Tên hóa chất : Oxy (O2) - Trạng thái: Oxy lỏng. - CAS : 7782-44-7.  - MSDS : UN 1073

Mua ngay
Khí Oxy công nghiệp pallet nhóm chai 16x40Lít 150bar

Khí Oxy công nghiệp pallet nhóm chai 16x40Lít 150bar

Liên hệ chúng tôi

Khí Oxy công nghiệp pallet nhóm chai 16x40Lít 150bar - Mã số : GAS-17 - Chất lượng: ≥ 99,6%. - Thể tích nhóm :640lít - Áp suất : 140~150bar - Thể tích tiêu chuẩn: 96m3. - Trạng thái khí: oxy nén - Kết nối : CGA580/QF2C - Tên hóa chất : Oxy (O2) - Trạng thái: khí oxy nén - CAS : 7782-44-7.  - MSDS : UN 1072

Mua ngay
Khí Oxy công nghiệp pallet nhóm chai 12x40Lít 150bar

Khí Oxy công nghiệp pallet nhóm chai 12x40Lít 150bar

Liên hệ chúng tôi

Khí Oxy công nghiệp pallet nhóm chai 12x40Lít 150bar - Mã số : GAS-16 - Chất lượng: ≥ 99,6%. - Thể tích nhóm :480 lít - Áp suất max: 150bar - Thể tích tiêu chuẩn: 72m3. - Trạng thái: khí oxy nén - Kết nối : CGA580/QF2C - Tên hóa chất : Oxy (O2) - Trạng thái: Oxy nén áp suất - CAS : 7782-44-7.  - MSDS : UN 1072

Mua ngay
Khí Oxy pallet nhóm chai 9x40Lít 150bar

Khí Oxy pallet nhóm chai 9x40Lít 150bar

Liên hệ chúng tôi

Khí Oxy pallet nhóm chai 9x40Lít 150bar - Mã số : GAS-15 - Chất lượng: ≥ 99,6%. - Thể tích nhóm : 320 lít - Áp suất max: 150bar - Thể tích tiêu chuẩn: 54m3. - Kiểu kết nối : CGA580/QF2C - Tên hóa chất : Oxy (O2) - Trạng thái: khí oxy nén - CAS : 7782-44-7 - MSDS : UN 1072

Mua ngay
Khí Oxy công nghiệp pallet nhóm chai 6x40lít 150bar

Khí Oxy công nghiệp pallet nhóm chai 6x40lít 150bar

Liên hệ chúng tôi

Khí Oxy công nghiệp pallet nhóm chai 6x40lít 150bar - Mã số : GAS-14 - Chất lượng: ≥ 99,6%. - Thể tích nhóm: 240 lít - Áp suất max: 150bar - Thể tích tiêu chuẩn: 36m3. - Kết nối: CGA580/QF2C - Tên hóa chất: Oxy (O2) - Trạng thái: khí oxy nén - CAS : 7782-44-7 - MSDS : UN 1072

Mua ngay
Khí Oxy 5.0 phân tích 5.0(≥99,999%) chai 40 lít 150bar

Khí Oxy 5.0 phân tích 5.0(≥99,999%) chai 40 lít 150bar

Liên hệ chúng tôi

Khí Oxy 5.0 phân tích 5.0(≥99,999%) chai 40 lít 150bar - Mã số : GAS-13 - Chất lượng: ≥ 99,999%. - Thể tích chai: 40liters. - Áp suất max: 150bar - Thể tích tiêu chuẩn: 6m3. - Kết nối: CGA580/ QF2C - Tên hóa chất: Oxy (O2) - Trạng thái: khí oxy nén - CAS : 7782-44-7 - MSDS : UN 1072

Mua ngay
Khí oxy công nghiệp chai 47Lít 150bar

Khí oxy công nghiệp chai 47Lít 150bar

Liên hệ chúng tôi

Khí oxy công nghiệp chai 47Lít 150bar - Mã số : GAS-12 - Chất lượng: ≥ 99,6%. - Thể tích chai: 47lít - Áp suất max: 150bar - Thể tích tiêu chuẩn: 7m3. - Kết nối: CGA580/ QF2C - Tên hóa chất: O2. - Trạng thái: khí oxy nén - CAS : 7782-44-7  - MSDS : UN 1072

Mua ngay
Khí oxy công nghiệp chai 40Lít 150bar

Khí oxy công nghiệp chai 40Lít 150bar

Liên hệ chúng tôi

Khí oxy công nghiệp chai 40Lít 150bar - Mã số : GAS-11 - Chất lượng: ≥ 99,6%. - Thể tích thực: 40lít. - Áp suất max: 150bar - Thể tích tiêu chuẩn: 6m3. - Kết nối: CGA580/QF2C - Tên hóa chất: O2. - Trạng thái: khí oxy nén - CAS : 7782-44-7.  - MSDS : UN 1072

Mua ngay