Tầm nhìn và sứ mệnh

TẦM NHÌN

Phutaigas sẽ phấn đấu trở thành công ty cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp và hàng đầu tại việt nam về cung cấp các loại khí công nghiệp, khí y tế và các dịch vụ khác cho ngành khí nói chung. Đưa các sản phẩm và dịch vụ đến mọi khách hàng trên mọi miền đất nước.

SỨ MỆNH

Cung cấp sản phẩm dịch vụ dẫn đầu, góp phần nâng cao chất lượng khí công nghiệp và các dịch vụ cho ngành khí nói chung.

Mở rộng kinh doanh dịch vụ và chất lượng kỹ thuật cao cũng như tính thẩm mỹ của hệ thống sản phẩm của Phutaigas nói chung, đáp ứng sự tin trưởng của khách hàng.