Tất cả sản phẩm

Van một chiều chịu lạnh DH-40B

Van một chiều chịu lạnh DH-40B

Liên hệ

Tên sản phẩm : Van một chiều chịu lạnh DH-40B Mã số sản phẩm: PT3-122 Model : DH-40B Tình trạng : Liên hệ đặt hàng Kiểu van / Type: globe valve/ Van cầu Nguồn gốc – Origin : China Kích thước / size : DN25

Mua ngay
Van một chiều chịu lạnh DH-25B

Van một chiều chịu lạnh DH-25B

Liên hệ

Tên sản phẩm : Van một chiều chịu lạnh DH-25B Mã số sản phẩm: PT3-121 Model : DH-25B Tình trạng : Liên hệ đặt hàng Kiểu van / Type: globe valve/ Van cầu Nguồn gốc – Origin : China Kích thước / size : DN25

Mua ngay
Van 3 ngả chịu lạnh DJS-25A1

Van 3 ngả chịu lạnh DJS-25A1

Liên hệ

Tên sản phẩm : Van 3 ngả chịu lạnh DJS-25A1 Mã số sản phẩm: PT3-120 Model : DJS-25A1 Tình trạng : Liên hệ đặt hàng Kiểu van / Type: Globe valve/ Van cầu Nguồn gốc – Origin : China Kích thước / size : DN25

Mua ngay
Van 3 ngả chịu lạnh DJS-25A

Van 3 ngả chịu lạnh DJS-25A

Liên hệ

Tên sản phẩm : Van 3 ngả chịu lạnh DJS-25A Mã số sản phẩm: PT3-119 Model : DJS-25A Tình trạng : Liên hệ đặt hàng Kiểu van / Type: Globe valve/ Van cầu Nguồn gốc – Origin : China Kích thước / size : DN25

Mua ngay
Van vuông góc chịu lạnh DJZ-40A

Van vuông góc chịu lạnh DJZ-40A

Liên hệ

Tên sản phẩm : Van vuông góc chịu lạnh DJZ-40A DJZ-40A Cryogenic SS304 Type valve Mã số sản phẩm: PT3-118 Model : DJZ-40A Tình trạng : Liên hệ đặt hàng Kiểu van / Type: Globe valve/ Van cầu Nguồn gốc – Origin : China Kích thước / size : DN40

Mua ngay
Van chịu lạnh DJ-10BF-2

Van chịu lạnh DJ-10BF-2

Liên hệ

Tên sản phẩm : Van chịu lạnh bình lỏng DJ-10BF-2 DJ-10BF-2 Cryogenic short stem valve Mã số sản phẩm: PT3-117 Model : DJ-10BF-2 Tay đóng mở : Màu xanh Tình trạng : Liên hệ đặt hàng Kiểu van / Type: Globe valve/ Van cầu Nguồn gốc – Origin : China Kích thước / size : DN10

Mua ngay
Van chịu lạnh bình lỏng DJ-10AAB ghi

Van chịu lạnh bình lỏng DJ-10AAB ghi

1.150.000 vnđ

Tên sản phẩm : Van chịu lạnh bình lỏng DJ-10AAB màu ghi DJ-10AAB Cryogenic short stem valve Mã số sản phẩm: PT3-116 Model : DJ-DJ-10AAB Tay đóng mở : Màu ghi Tình trạng : Liên hệ đặt hàng Kiểu van / Type: Globe valve/ Van cầu Nguồn gốc – Origin : China Kích thước / size : DN10

Mua ngay
Van chịu lạnh bình lỏng DJ-10ABB xanh

Van chịu lạnh bình lỏng DJ-10ABB xanh

1.150.000 vnđ

Tên sản phẩm : Van chịu lạnh bình lỏng DJ-10ABB xanh DJ-10ABB Cryogenic short stem valve Mã số sản phẩm: PT3-115 Model : DJ-DJ-10ABB Tay đóng mở : Màu xanh lá cây/Xanh dương Tình trạng : còn hàng Kiểu van / Type: Globe valve/ Van cầu Nguồn gốc – Origin : China Kích thước / size : DN10

Mua ngay
Van cầu chịu lạnh DJ-100A

Van cầu chịu lạnh DJ-100A

Liên hệ

Tên sản phẩm : Van lỏng chịu lạnh DJ-100A DJ-100A Cryogenic SS304 flange type long shaft top valve Mã số sản phẩm: PT3-114 Model : DJ-100A Tình trạng : Liên hệ đặt hàng Kiểu van / Type: Globe valve/ Van cầu Nguồn gốc – Origin : China Kích thước / size : DN100 Trọng lượng / Weight: ~ 4.2kg

Mua ngay
Van cầu chịu lạnh DJ-80A

Van cầu chịu lạnh DJ-80A

Liên hệ

Tên sản phẩm : Van cầu chịu lạnh DJ-80A DJ-80A Cryogenic SS304 flange type long shaft top valve Mã số sản phẩm: PT3-113 Model : DJ-80A Tình trạng : Liên hệ đặt hàng Kiểu van / Type: Globe valve/ Van cầu Nguồn gốc – Origin : China Kích thước / size : DN80 Trọng lượng / Weight: ~ 28.2kg

Mua ngay
Van cầu chịu lạnh DJ-65A

Van cầu chịu lạnh DJ-65A

Liên hệ

Tên sản phẩm : Van cầu chịu lạnh DJ-65A DJ-65A Cryogenic SS304 flange type long shaft top valve Mã số sản phẩm: PT3-112 Model : DJ-65A Tình trạng : Liên hệ đặt hàng Kiểu van / Type: Globe valve/ Van cầu Nguồn gốc – Origin : China Kích thước / size : DN65 Trọng lượng / Weight: ~ 21kg

Mua ngay
Van chịu lạnh tay ngắn DJ-40GY

Van chịu lạnh tay ngắn DJ-40GY

Liên hệ

Tên sản phẩm : Van lỏng chịu lạnh DJ-40GY DJ-40GY Cryogenic SS304 flange type long shaft top valve Mã số sản phẩm: PT3-111 Model : DJ-40GY Tình trạng : Liên hệ đặt hàng Kiểu van / Type: Globe valve/ Van cầu Nguồn gốc – Origin : China Kích thước / size : DN40

Mua ngay
Van chịu lạnh tay ngắn DJ-25GY

Van chịu lạnh tay ngắn DJ-25GY

Liên hệ

Tên sản phẩm : Van lỏng chịu lạnh DJ-15GY DJ-15GY Cryogenic SS304 flange type long shaft top valve Mã số sản phẩm: PT3-109 Model : DJ-15GY Tình trạng : Liên hệ đặt hàng Kiểu van / Type: Globe valve/ Van cầu Nguồn gốc – Origin : China Kích thước / size : DN25

Mua ngay
Van chịu lạnh tay ngắn DJ-20GY

Van chịu lạnh tay ngắn DJ-20GY

Liên hệ

Tên sản phẩm : Van lỏng chịu lạnh DJ-20GY DJ-20GY Cryogenic SS304 flange type long shaft top valve Mã số sản phẩm: PT3-109 Model : DJ-20GY Tình trạng : Liên hệ đặt hàng Kiểu van / Type: Globe valve/ Van cầu Nguồn gốc – Origin : China Kích thước / size : DN15

Mua ngay
Van chịu lạnh DJ-40DY

Van chịu lạnh DJ-40DY

Liên hệ

Tên sản phẩm : Van lỏng chịu lạnh DJ-40DY DJ-40DY Cryogenic SS304 flange type long shaft top valve Mã số sản phẩm: PT3-108 Model : DJ-40DY Tình trạng :Liên hệ đặt hàng Kiểu van / Type: Globe valve/ Van cầu Nguồn gốc – Origin : China Kích thước / size : DN40 Trọng lượng / Weight: ~ 4.2kg

Mua ngay
Van chịu lạnh DJ-25DY

Van chịu lạnh DJ-25DY

Liên hệ

Tên sản phẩm : Van lỏng chịu lạnh DJ-25DY DJ-25DY Cryogenic SS304 flange type long shaft top valve Mã số sản phẩm: PT3-107 Model : DJ-25DY Tình trạng :Liên hệ đặt hàng Kiểu van / Type: Globe valve/ Van cầu Nguồn gốc – Origin : China Kích thước / size : DN25 Trọng lượng / Weight: ~ 2.02kg

Mua ngay
Van cầu chịu lạnh DJ-20DY

Van cầu chịu lạnh DJ-20DY

Liên hệ

Tên sản phẩm : Van lỏng chịu lạnh DJ-20DY DJ-20DY Cryogenic SS304 flange type long shaft top valve Mã số sản phẩm: PT3-106 Model : DJ-20DY Tình trạng :Liên hệ đặt hàng Kiểu van / Type: Globe valve/ Van cầu Nguồn gốc – Origin : China Kích thước / size : DN20 Trọng lượng / Weight: ~ 1.45kg

Mua ngay
Van cầu chịu lạnh DJ-15DY

Van cầu chịu lạnh DJ-15DY

Liên hệ

Tên sản phẩm : Van lỏng chịu lạnh DJ-15DY DJ-15DY Cryogenic SS304 flange type long shaft top valve Mã số sản phẩm: PT3-105 Model : DJ-15DY Tình trạng :Liên hệ đặt hàng Kiểu van / Type: Globe valve/ Van cầu Nguồn gốc – Origin : China Kích thước / size : DN15 Trọng lượng / Weight: ~ 1,15kg

Mua ngay
Van cầu chịu lạnh DJ-40D

Van cầu chịu lạnh DJ-40D

5.830.000 vnđ

Tên sản phẩm : Van lỏng chịu lạnh DJ-40D DJ-40D Cryogenic SS304 flange type long shaft top valve Mã số sản phẩm: PT3-104 Model : DJ-40D Tình trạng :Liên hệ đặt hàng Kiểu van / Type: Globe valve/ Van cầu Nguồn gốc – Origin : China Kích thước / size : DN40 Trọng lượng / Weight: ~ 4.2kg

Mua ngay
Van cầu chịu lạnh DJ-25D

Van cầu chịu lạnh DJ-25D

Liên hệ

Tên sản phẩm : Van lỏng chịu lạnh DJ-25D DJ-25D Cryogenic SS304 flange type long shaft top valve Mã số sản phẩm: PT3-103 Model : DJ-25D Tình trạng :Liên hệ đặt hàng Kiểu van / Type: Globe valve/ Van cầu Nguồn gốc – Origin : China Kích thước / size : DN25 Trọng lượng / Weight: ~ 2.02kg

Mua ngay
Van cầu chịu lạnh DJ-20D

Van cầu chịu lạnh DJ-20D

3.230.000 vnđ

Tên sản phẩm : Van lỏng chịu lạnh DJ-20D DJ-20D Cryogenic SS304 flange type long shaft top valve Mã số sản phẩm: PT3-102 Model : DJ-20D Tình trạng :Liên hệ đặt hàng Kiểu van / Type: Globe valve/ Van cầu Nguồn gốc – Origin : China Kích thước / size : DN20 Trọng lượng / Weight: ~ 1.45kg

Mua ngay
Van cầu chịu lạnh DJ-15D

Van cầu chịu lạnh DJ-15D

2.780.000 vnđ

Tên sản phẩm : Van lỏng chịu lạnh DJ-15D DJ-15D Cryogenic SS304 flange type long stem Mã số sản phẩm: PT3-101 Model : DJ-15D Tình trạng :Liên hệ đặt hàng Kiểu van / Type: Globe valve/ Van cầu Nguồn gốc – Origin : China Kích thước / size : DN15 Trọng lượng / Weight: ~ 1,15kg

Mua ngay
Bồn 50m3 (2.16Mpa) chứa CO2 lỏng, Kiểu nằm

Bồn 50m3 (2.16Mpa) chứa CO2 lỏng, Kiểu nằm

Liên hệ

Tên SP :  Bồn chứa CO2 lỏng, 50m3 2.16Mpa, Kiểu nằm Mã số sản phẩm: PT3-206 Model : LCO2-50/2.16 Tình trạng :Liên hệ đặt hàng Kiểu dáng/ Posture : Nằm ngang Nguồn gốc – Origin : China Kích thước : Size(ODxL): (ODxL): (DxL) 3200x10540mm Trọng lượng / Weight: ~26.200kg  Bảo hành/Warranty : 2 năm /2 years

Mua ngay
Bồn 30m3 (2.16Mpa) chứa CO2 lỏng, Kiểu nằm

Bồn 30m3 (2.16Mpa) chứa CO2 lỏng, Kiểu nằm

Liên hệ

Tên SP :  Bồn chứa CO2 lỏng, 30m3 2.16Mpa, Kiểu nằm Mã số sản phẩm: PT3-205 Model : LCO2-30/2.16 Tình trạng :Liên hệ đặt hàng Kiểu dáng/ Posture : Thẳng đứng / Vertical type Nguồn gốc – Origin : China Kích thước : Size(ODxL): (ODxL): (DxL) 2900x8450mm Trọng lượng / Weight: ~17,767kg  Bảo hành/Warranty : 2 năm /2 years

Mua ngay
Bồn 20m3 (2.16Mpa) chứa CO2 lỏng, kiểu nằm

Bồn 20m3 (2.16Mpa) chứa CO2 lỏng, kiểu nằm

Liên hệ

Tên SP :  Bồn chứa CO2 lỏng, 20m3 2.16Mpa, Kiểu nằm Mã số sản phẩm: PT3-204 Model : LCO2-20/2.16 Tình trạng :Liên hệ đặt hàng Kiểu dáng/ Posture : Thẳng đứng / Vertical type Nguồn gốc – Origin : China Kích thước : Size(ODxL): (ODxL): (DxL) 2500x7968mm Trọng lượng / Weight: ~11,561kg  Bảo hành/Warranty : 2 năm /2 years

Mua ngay
Bồn 15m3 (2.16Mpa) chứa CO2 lỏng, kiểu đứng

Bồn 15m3 (2.16Mpa) chứa CO2 lỏng, kiểu đứng

Liên hệ

Tên SP :  Bồn chứa CO2 lỏng, 15m3 2.16Mpa, Kiểu đứng Mã số sản phẩm: PT3-203 Model : LCO2-15/2.16 Tình trạng :Liên hệ đặt hàng Kiểu dáng/ Posture : Thẳng đứng / Vertical type Nguồn gốc – Origin : China Kích thước : Size(ODxL): (ODxL): (DxL)2500x6912mm Trọng lượng / Weight: ~8,180kg  Bảo hành/Warranty : 2 năm /2 years

Mua ngay
Bồn 10m3 (2.16Mpa) chứa CO2 lỏng, kiểu đứng

Bồn 10m3 (2.16Mpa) chứa CO2 lỏng, kiểu đứng

Liên hệ

Tên SP :  Bồn chứa CO2 lỏng, 10m3 2.16Mpa, Kiểu đứng Mã số sản phẩm: PT3-202 Model : LCO2-10/2.16 Tình trạng :Liên hệ đặt hàng Kiểu dáng/ Posture : Thẳng đứng / Vertical type Nguồn gốc – Origin : China Kích thước : Size(ODxL): (ODxL): (DxL) 2100x7170mm Trọng lượng / Weight: ~6,968kg  Bảo hành/Warranty : 2 năm /2 years

Mua ngay
Bồn 5m3 (2.16Mpa) chứa CO2 lỏng, kiểu đứng

Bồn 5m3 (2.16Mpa) chứa CO2 lỏng, kiểu đứng

Liên hệ

Tên SP :  Bồn chứa CO2 lỏng, 5m3 2.16Mpa, Kiểu đứng Mã số sản phẩm: PT3-201 Model : LCO2-5/2.16 Tình trạng :Liên hệ đặt hàng Kiểu dáng/ Posture : Thẳng đứng / Vertical type Nguồn gốc – Origin : China Kích thước : Size(ODxL): (ODxL): (DxL)2000x5130mm Trọng lượng / Weight: ~4,450kg  Bảo hành/Warranty : 2 năm /2 years

Mua ngay
Bồn 30m3(1.6Mpa) chứa Nito lỏng, Kiểu đứng

Bồn 30m3(1.6Mpa) chứa Nito lỏng, Kiểu đứng

Liên hệ

Miền Bắc : (Mr) Trần Công Ánh : Cell Phone : 0904-047-338 Email : anh.tc@phutaigas.vn Miền Nam : (Mr) Trần Quý Vương : Cell Phone : 0898-348-555  Email : vuong.tq@phutaigas.vn THÔNG TIN CHUNG Tên sản phẩm : Cryogenic stogage tank, LOX/LN2/LAR, V=30m3, WP 1.6Mpa, Vertical type Cryogenic stogage tank, LOX/LN2/LAR, V=30m3, WP 1.6Mpa, Vertical type Mã số sản phẩm: PT3-107 Model : CFL- 30/1.6 Tình trạng :Liên hệ đặt hàng Kiểu dáng/ Posture : Thẳng đứng / Vertical type Nguồn gốc – Origin : China Kích thước : Size(ODxL): (ODxL): (DxL)2700x ~10,310mm Trọng lượng / Weight: ~14,640kg  Bảo hành/Warranty : 2 năm /2 years

Mua ngay
Bồn 25m3(1.6Mpa) chứa Nito lỏng, Kiểu đứng

Bồn 25m3(1.6Mpa) chứa Nito lỏng, Kiểu đứng

Liên hệ

Miền Bắc : (Mr) Trần Công Ánh : Cell Phone : 0904-047-338 Email : anh.tc@phutaigas.vn Miền Nam : (Mr) Trần Quý Vương : Cell Phone : 0898-348-555  Email : vuong.tq@phutaigas.vn THÔNG TIN CHUNG Tên sản phẩm : Cryogenic stogage tank, LOX/LN2/LAR, V=25m3, WP 1.6Mpa, Vertical type Cryogenic stogage tank, LOX/LN2/LAR, V=25m3, WP 1.6Mpa, Vertical type Mã số sản phẩm: PT3-106 Model : CFL- 25/1.6 Tình trạng :Liên hệ đặt hàng Kiểu dáng/ Posture : Thẳng đứng / Vertical type Nguồn gốc – Origin : China Kích thước : Size(ODxL): (ODxL): (DxL)2700x ~8980mm Trọng lượng / Weight: ~13,500kg  Bảo hành/Warranty : 2 năm /2 years

Mua ngay