Nguyên tắc hoạt động

Với Khách hàng: Tập trung vào sự hài lòng của khách hàng

Cung cấp các sản phẩm và dịch vụ thoả mãn nhu cầu và kỳ vọng khách hàng luôn là một trong những điều quan trọng nhất với Phutaigas. Lắng nghe, trân trọng và chấp nhận thay đổi để mang đến một sự hợp tác bền vững.

Cởi mở, thân thiện, cầu thị và nhiệt tình. Lỗ lực cao nhất để các sản phẩm và dịch vụ luôn tiến bộ hơn góp phần nâng cao tiêu chuẩn chất lượng của hệ thống các sản phẩm và dịch vụ của phutaigas.

Với đối tác : Gia tăng giá trị cổ đông

Mang lại các giá trị lâu dài hơn cho cổ đông qua các chiến lược đầu tư hợp lý và cải thiện hoạt động kinh doanh, mang lại lợi nhuận ổn định và nâng cao giá trị thị trường cho công ty. Tôn trọng quyền cổ đông, luôn lắng nghe, xem xét và ứng dụng các yêu cầu và ý tưởng hợp lý cho hoạt động kinh doanh.

Với nhân viên : Cải thiện chất lượng cuộc sống nhân viên và tạo cơ hội thăng tiến, nâng cao trình độ.

Mang lại các cơ hội bình đẳng cho nhân viên, quan tâm và đối xử công bằng theo khả năng của từng cá nhân. Tạo điều kiện cho mọi nhân viên được làm việc độc lập và phát huy tối đa khả năng sáng tạo của mình.

Tạo cơ hội thăng tiến trên cơ sở hiệu quả tính chính trực và lòng trung thành với tổ chức, với công ty nhằm đảm bảo điều kiện ngày càng tốt hơn cho cuộc sống của nhân viên và sự phát triển bền vững của công ty.

Với xã hội và cộng đồng :

Trách nhiệm như một công dân doanh nghiệp : Tuân thủ các quy định với tư cách là một công dân doanh nghiệp đang hoạt động trong cộng đồng. Không ngừng cải thiện để tạo ra việc làm an toàn. Thấu hiểu quyền và nghĩa vụ đóng thuế.

Tôn vinh và giữ gìn đạo đức kinh doanh.

Hoàn thành trách nhiệm xã hội và chấp hành luật pháp.