Giá trị cốt lõi

“NHIỆT HUYẾT ĐAM MÊ - SÁNG TẠO - NĂNG ĐỘNG - ĐA DẠNG”

Nhiệt huyết và đam mê : Chinh phục mọi thử thách bằng ngọn lửa nhiệt huyết và niềm đam mê. Đó cũng chính là sự tận tâm và tinh thần trách nhiệm trong việc hiện thực hóa các mục tiêu chung của Phutaigas.

Sáng tạo : Đổi mới trong tư duy, luôn năng động, sáng tạo nhằm thích nghi với sự thay đổi của thị trường; tạo sự khác biệt, đa dạng hóa sản phẩm và dịch vụ để đáp ứng tối ưu nhu cầu của khách hàng.

Năng động :  Linh hoạt trong hành động, liên tục cải tiến hệ thống quản lý và đi đầu về công nghệ cũng như sự linh hoạt để tạo giá trị gia tăng cho các khách hàng và đối tác.

Đa Dạng : Tạo lập môi trường làm việc năng động với nguồn nhân lực mạnh mẽ; các sản phẩm, dịch vụ phong phú, đa dạng, mang đến cho khách hàng sự thoải mái khi sử dụng các sản phẩm và dịch vụ do phutaigas cung cấp.